Telekomunikacja w Telepizzy

Wielooddziałowe firmy potrzebują łączy telefonicznych oraz dostępu do Internetu i kanałów VPN. Elementy takiego systemu można z powodzeniem budować niezależnie. W Telepizza Poland uznano jednak, że korzystniejsza będzie inwestycja w rozwiązanie oparte na usługach jednego operatora.

Wielooddziałowe firmy potrzebują łączy telefonicznych oraz dostępu do Internetu i kanałów VPN. Elementy takiego systemu można z powodzeniem budować niezależnie. W Telepizza Poland uznano jednak, że korzystniejsza będzie inwestycja w rozwiązanie oparte na usługach jednego operatora.

Modernizując system teleinformatyczny z reguły szuka się odpowiedzi na pytania, w jaki sposób można uprościć organizację i zarządzanie infrastrukturą, bez istotnego zwiększania kosztów. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi ani gotowej recepty. Dla każdej firmy trzeba napisać oddzielny scenariusz. W przypadku firmy Telepizza Poland akurat sprawdziła się unifikacja usług w obrębie jednego operatora.

Centralna infrastruktura

Telekomunikacja w Telepizzy

Dariusz Zawistowski, kierownik działu informatyki w Telepizza Poland sp. z o.o.

Telepizza jest firmą wielooddziałową o rozproszonej strukturze, więc ważnym zadaniem było znalezienie dostawcy, który byłby w stanie zapewnić jednolite usługi dla wszystkich lokalizacji. Okazało się, że mimo szerokiej oferty kompleksowej obsługi łączy, w praktyce nie było wyboru. Telekomunikacja Polska zobowiązała się zapewnić firmie unifikację infrastruktury we wszystkich jej oddziałach w ramach nowej, niedawno wprowadzonej usługi Biznes Pakiet TP.

W przypadku Telepizzy centralnym punktem styku wirtualnej sieci jest główne biuro. Tego typu rozwiązanie umożliwia wymuszenie przez główną zaporę sieciową restrykcji w dostępie do Internetu. Firma odeszła od tradycyjnego modelu, zakładającego separację ruchu wewnątrzfirmowego, kierowanego przez kanały VPN, od pozostałego, wychodzącego bezpośrednio do Internetu z każdej lokalizacji. Ważnym elementem projektu jest zrzucenie na barki operatora wszystkich czynności związanych z zestawieniem, utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa sieci, co w dużym stopniu odciąża firmowy dział IT.

Telepizza nie musiała inwestować w infrastrukturę, m.in. routery. Koszty konfiguracji i utrzymania sieci są wycenione przez operatora. Warto zauważyć, że w firmowej sieci Telepizzy jest ponad sto węzłów, które wymagają aktualizacji firmware, konfiguracji, kontroli bezpieczeństwa i serwisu łączy. Jak wynikło z kalkulacji i wcześniejszych doświadczeń, tańszym jest zakup usług od operatora, który ma środki, wiedzę i możliwości techniczne, by zapewnić wymagany poziom ich jakości.

Głos w pakietach

Telefonia internetowa przynosi korzyści finansowe, ale nie każde rozwiązanie nadaje się do wdrożenia na dużą skalę. Popularna usługa Skype nie bardzo nadaje się do zastosowań w firmach, ponieważ opiera się na sieci peer-to-peer, a zapewnienie bezpieczeństwa sieci firmowej w przypadku jej użycia jest problematyczne. W Telepizzy dzięki wykorzystaniu łączy i telefonii VoIP jednego operatora i całkowitej separacji danych głosowych od ruchu VPN, usunięto najpoważniejszą słabość usług telefonii internetowej: zależność jakości połączeń od obciążenia łącza.

Umowa zawarta z operatorem przewiduje stałą stawkę miesięczną obejmującą wszystkie połączenia do sieci TP (większość klientów Telepizzy korzysta z usług tego operatora). Natomiast do połączeń z sieciami komórkowymi Telepizza wykorzystuje telefony i sieć Orange. "Zaproponowano nam ofertę w postaci połączenia wszystkich lokalizacji za pomocą jednej, zintegrowanej usługi łączącej głos, transmisję danych oraz dostęp do Internetu. Upraszcza to zarządzanie, a dodatkową ważną zaletą jest stały koszt usługi ułatwiający budżetowanie" - mówi Dariusz Zawistowski, kierownik działu informatyki w Telepizza Poland sp. z o.o.

Telekomunikacja w Telepizzy

Zunifikowany system teleinformatyczny w Telepizza Poland sp. z o.o.

Telepizza zawarła z operatorem tzw. umowę korporacyjną, która zapewnia objęcie usługą wszystkich lokalizacji. W przypadku tradycyjnego modelu usług, gdzie dokonuje się sprawdzenia lokalnych możliwości technicznych przed zawarciem kontraktu dla każdej lokalizacji, wdrożenie jednej usługi w całej firmie na taką skalę nie jest możliwe. Umowa korporacyjna zakłada obsługę wszystkich lokalizacji, zatem jeśli nawet w danej lokalizacji nie ma obecnie odpowiednich możliwości technicznych świadczenia usługi, operator jest odpowiedzialny za zestawienie łącza przy użyciu innej technologii, ale na tych samych warunkach dotyczących ceny i jakości. "Takiej pewności działania nie mógł nam zaoferować żaden inny operator w kraju. Przykładem jest nasza restauracja w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie nikt inny nie był w stanie zaoferować kompletnych usług o wymaganej przez nas jakości" - mówi Dariusz Zawistowski.

Solidna podstawa

Wdrożenie jednolitego systemu połączeń we wszystkich lokalizacjach Telepizzy w Polsce jest tylko pierwszym etapem modernizacji firmowej infrastruktury. W planach jest budowa systemu obsługi zamówień przez Internet oraz jednolitego call center. Niebawem klienci firmy będą mogli zamówić pizzę, dzwoniąc pod jeden numer w całej Polsce. Aby móc to zrealizować, niezbędna jest inteligentna sieć, która połączenie od klienta przekieruje do najbliższego punktu styku sieci firmy z publiczną siecią telefoniczną. W takim przypadku klient zapłaci za rozmowę według stawki połączenia lokalnego, zaś przełączenie do właściwego punktu obsługi zrealizuje inteligentna sieć operatora.

Biznes Pakiet TP jest nową usługą, i operator jeszcze nie wdrażał jej na taką skalę. Dlatego też dopiero po zakończeniu trwającego jeszcze wdrożenia będzie można ocenić jak wszystkie jego elementy sprawdzają się w praktyce.

Jeden operator

Dla firmy Telepizza Poland każda awaria systemu telefonicznego powoduje wymierne straty, zatem przewidziano rozwiązania awaryjne. W każdej lokalizacji, w której wdrożono usługę BiznesPakiet, istnieje rezerwowe łącze ISDN. W razie awarii VoIP, operator dokonuje automatycznego przekierowania połączeń na tę linię.

Dzięki obsłudze przez jednego operatora, czas usuwania awarii jest krótszy. "W biurze było kiedyś łącze Netii realizowane po kablach TP. Usuwanie awarii trwało nieraz kilka dni, bowiem obie firmy nie potrafiły się porozumieć w sprawie przyczyny i sposobu usunięcia awarii" - wyjaśnia Dariusz Zawistowski.

W niektórych lokalizacjach, w razie uszkodzenia linii, realizowane jest przekazanie połączeń na numery w sieci komórkowej. Ze względu na wysokie koszty, jest to rozwiązanie tymczasowe.


TOP 200