Telekomunikacja dziś i jutro

Uczestnicy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki starają się nie tylko nadążyć za zmianami rynkowymi, ale też przewidzieć je i wpłynąć na ich kształt.

Sympozjum ma charakter naukowy, prezentując badania prowadzone w polskich placówkach naukowych zajmujących się telekomunikacją, a jest ich sporo. Polska stała się bowiem ogromnym centrum rozwoju technologii telekomunikacyjnych dla światowych koncernów, takich jak Nokia Siemens Networks czy Motorola. Dzięki temu, w ciągu 25 lat historii KSTiT nie poddaje się wahaniom rynku i nie dzieli losu innych tego typu imprez. Sama formuła Sympozjum nie uległa zasadniczej zmianie. Jest to konferencja łącząca naukowe referaty (w tym roku było ich ok. 180) oraz prezentacje praktycznych rozwiązań dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i operatorów.

Więcej teleinformatyki

Już sam fakt prowadzenia takiej imprezy przez ćwierć wieku jest godny uznania. Oczywiście rozwój sympozjum zależy nie tylko od - względnie ograniczonych - środków, jakimi dysponują środowiska naukowe, ale również zainteresowania przemysłu wspieraniem tego typu konferencji. Pod tym względem wydaje się, że organizatorzy KSTiT dają sobie dobrze radę również z dopasowaniem do bieżącej sytuacji rynkowej.

Można tu przypomnieć, że przez 21 pierwszych lat konferencja ta miała nazwę Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, a dopiero w 2006 r. dodano do jego tytułu Teleinformatykę, która już na wielu wcześniejszych spotkaniach była tematem ważnym, jeśli nie wiodącym. W tym roku podjęta została kolejna istotna decyzja formalno-organizacyjna. KSTiT po raz pierwszy od kilkunastu lat odbyło się w Warszawie, a nie w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (d. Akademia Techniczno-Rolnicza). Sympozjum zostało zorganizowane przez Politechnikę Warszawską i Wojskową Akademię Techniczną. Nie jest to jednak zmiana stała. Poczynając od tego roku, sympozjum będzie wędrowało po Polsce, a jego organizacją mają się zajmować różne ośrodki akademickie. W przyszłym roku KSTiT odbędzie się we Wrocławiu, a za dwa lata w Krakowie.

Podobnie jak w poprzednich latach, tematyka Sympozjum obejmuje prezentację wyników badań naukowych i rozwiązań technicznych opracowywanych na polskich uczelniach, ale również problematyki dotyczącej gospodarki i rozwiązań legislacyjno-regulacyjnych mających wpływ na rozwój sektora telekomunikacyjnego. Jak podkreśla przewodniczący Sympozjum prof. Józef Lubac, historia tematyki prezentowanej podczas kolejnych edycji KSTiT jest doskonałym odzwierciedleniem ewolucji technologii telekomunikacyjnych i rynku. "Lektura programów merytorycznych kolejnych sympozjów pozwala uzmysłowić, jak szybko zmieniał się zakres tematyczny dyskutowanych zagadnień. Wiele z wcześniejszych problemów byłoby obecnie zupełnie niezrozumiałych dla młodych adeptów sztuki inżynierskiej i badawczej" - mówi. Tego typu doświadczenia pozwalają nabrać dystansu do bieżących problemów.


TOP 200