Telekomunikacja a recesja

Firma analityczna Gartner opublikowała raport, z którego wynika, iż niektóre segmenty rynku telekomunikacyjnego przeżywają rozkwit, pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego.

Według wstępnych szacunków, światowy rynek telekomunikacyjny zwiększył swoją wartość w 2001 roku o 8% w porównaniu z rokiem 2000. Przewiduje się, że również w roku 2002 tendencja wzrostowa utrzyma się. Największe zyski w branży pochodzą ze świadczenia usług telekomunikacyjnych. Spada natomiast zyskowność produkcji urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej; w roku 2001 o 4% w porownaniu z rokiem poprzednim. Coraz mniej dochodowy, choć ciągle odnotowujący stosunkowo duży wzrost, staje się również rynek telefonii komórkowej, a to na skutek coraz większego nasycenia rynku. Dalszy rozwój telefonii komórkowej będzie wymagał większych nakładów na marketing. Zahamownie tendencji spadkowej może wstrzymać upowszechnienie telefonii trzeciej generacji UMTS.

Najbardziej rozwojowymi rynkami są obecnie rejony Azji i Pacyfiku. Największe problemy przeżywa Ameryka Północna i Europa Zachodnia.