Telekomputer?

Intel i Microsoft nie ustają w poszukiwaniach nowego standardu komputerów osobistych, tym razem na polu komputera zintegrowanego z telefonem. Na początku maja br. obie korporacje podjęły wspólną inicjatywę, o nazwie Windows Telephony, której celem jest opracowanie aplikacji, ułatwiających podłączenie komputera do jak najszerszego zakresu urządzeń telefonicznych, poczynając od najprostszych, a kończąc na telefonach komórkowych. Ponad 40 firm komputerowych i telekomunikacyjnych zgodziło się wspomagać to przedsięwzięcie.

Intel i Microsoft nie ustają w poszukiwaniach nowego standardu komputerów osobistych, tym razem na polu komputera zintegrowanego z telefonem. Na początku maja br. obie korporacje podjęły wspólną inicjatywę, o nazwie Windows Telephony, której celem jest opracowanie aplikacji, ułatwiających podłączenie komputera do jak najszerszego zakresu urządzeń telefonicznych, poczynając od najprostszych, a kończąc na telefonach komórkowych. Ponad 40 firm komputerowych i telekomunikacyjnych zgodziło się wspomagać to przedsięwzięcie.

V.Fast kontra V.32terbo

Zdecydowana większość producentów modemów wytwarza urządzenia w zgodzie ze standardami CCITT (Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy). Definiowanie nowych, nadążających za rozwojem technologii norm jest dla CCITT poważnym problemem. Obecnie najszybszy standard transmisji dla modemów to V.32bis pozwalający na przesyłanie danych z szybkością 14,4k bps (14 tys. bitów na sek). O znajdującym się w fazie przygotowania nowym standardzie mającym roboczą nazwę V.Fast wiadomo tylko tyle, że będzie on określał warunki przesyłania informacji z szybkością 28,8k bps. Opracowywanie V.Fast powinno zostać zakończone w 1994 r.

Zbyt powolny, nie nadążający za rozwojem technologicznym proces opracowywania standardów wywołuje w niektórych firmach pokusę wprowadzenia na rynek urządzeń o parametrach lepszych, lecz niezgodnych z uznanymi standardami. Grupa 18 firm, na czele z AT&T Paradyne i National Semiconductor postanowiła, nie czekając na V.Fast, rozpocząć promocję nowego typu szybkich modemów własnej konstrukcji pracujących w niestandardowym trybie V.32terbo o szybkości transmisji równej 19,2k bps.

Większość producentów modemów (ponad 60 firm) pozostaje lojalna wobec CCITT. Są oni nastawieni bardzo krytycznie wobec "dzikiej" inicjatywy uważając, że może ona opóźnić i utrudnić proces opracowywania międzynarodowej normy V.Fast oraz wywołać duże zamieszanie na rynku.

Kolejne ogniwo NASK

Kolejnym użytkownikiem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) została cieszyńska filia Uniwersytetu Śląskiego. Połączenie z węzłem sieci zapewnia dzierżawiona od TP S.A. linia telefoniczna do Poczty Głównej w Bielsku Białej. Filia otrzymała w ubiegłym roku nowy budynek (Collegium Technicum), do którego wprowadziły się instytucje techniczne uczelni. Filia dysponuje 8-stanowiskowym laboratorium komputerowym, oraz 12 stanowiskami komputerowymi w pozostałych budynkach. Należy podkreślić, że komputery zakupiono za środki zarobione na prowadzeniu kursów komputerowych dla pracowników cieszyńskich zakładów pracy.


TOP 200