Telefony i adresy 2000

Rada Ministrów przyjęła harmonogram działań związanych z Problemem roku 2000. Harmonogram wspiera Narodowy Plan działania w sprawie Problemu roku 2000 (NPD2000), opracowany przez Radę Informatyki. Premier Jerzy Buzek zapewnił, że rząd będzie się zajmował Problemem roku 2000 na każdym, kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Rada Ministrów przyjęła harmonogram działań związanych z Problemem roku 2000. Harmonogram wspiera Narodowy Plan działania w sprawie Problemu roku 2000 (NPD2000), opracowany przez Radę Informatyki. Premier Jerzy Buzek zapewnił, że rząd będzie się zajmował Problemem roku 2000 na każdym, kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło numery kontaktowe, pod którymi będzie można uzyskać informacje o problemie roku 2000. Są to warszawskie numery: 825 37 76, 602 82 27, 602 83 33.

O problemie można też się dowiedzieć, wysyłając pocztę elektroniczną pod adresy: [email protected] [email protected] [email protected]


TOP 200