Telefonowanie - wolność bez granic?

Takie chwytliwe hasło, od pewnego czasu pojawiające się na tablicach reklamowych, towarzyszyło wejściu na nasz rynek spółki z o.o. SCHRACK-ERICSSON. Jest ona przedsiębiorstwem całkowicie kontrolowanym przez wiedeńską firmę SCHRACK TELECOM AG. Wcześniej firmy Schrack i Ericsson oferowały na polskim rynku towary niezależnie od siebie. W 1991 r. Ericsson przekazał obsługę polskiego rynku firmie Schrack, obie firmy zostały połączone i oddane pod kierownictwo firmy Schrack, w której Ericcson ma 33,5 % udziałów. Wiedeńskiej firmie poza rynkiem polskim przekazano także obsługę rynku węgierskiego, czeskiego i słowackiego.

Takie chwytliwe hasło, od pewnego czasu pojawiające się na tablicach reklamowych, towarzyszyło wejściu na nasz rynek spółki z o.o. SCHRACK-ERICSSON. Jest ona przedsiębiorstwem całkowicie kontrolowanym przez wiedeńską firmę SCHRACK TELECOM AG. Wcześniej firmy Schrack i Ericsson oferowały na polskim rynku towary niezależnie od siebie. W 1991 r. Ericsson przekazał obsługę polskiego rynku firmie Schrack, obie firmy zostały połączone i oddane pod kierownictwo firmy Schrack, w której Ericcson ma 33,5 % udziałów. Wiedeńskiej firmie poza rynkiem polskim przekazano także obsługę rynku węgierskiego, czeskiego i słowackiego.

Warto przypomnieć, że Ericsson działa w Polsce już od 1923 r. i w wielu miejscach funkcjonują jeszcze urządzenia tej firmy, przede wszystkim centrale telefoniczne. Taka 40- letnia centrala obsługuje np. Polską Akademię Nauk i, pomimo sędziwego wieku, spisuje się znakomicie. Dziś firma Ericsson jest jedną z większych firm w dziedzinie przemysłu telekomunikacyjnego, zatrudnia 70 tys. pracowników, z których co siódmy zatrudniony jest przy pracach badawczych i rozwojowych. W dziedzinie bezkablowej łączności telefonicznej Ericsson zajmuje pierwsze miejsce. Szwedzki koncern działa w 100 krajach całego świata i osiąga roczne obroty w wysokości 8 mld USD.

Firma Schrack Telecom AG z Wiednia jest jedną z największych firm telekomunikacyjnych w Austrii. Firma zatrudnia 1900 pracowników i osiąga obrót roczny w wysokości 243 mln USD. Pod względem wzrostu obrotów Schrack jest od lat najlepiej rozwijającym się przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym w Austrii. Corocznie 11% swojego obrotu Schrack inwestuje w prace badawcze i rozwojowe. Firma eksportuje do 20 krajów Europy, a na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej rozwija i produkuje systemy dla satelitów łącznościowych.

Schrack-Ericsson oferuje w Polsce centrale abonenckie dla przesyłania mowy i danych, aparaty telefoniczne, produkty dla komunikacji danych i techniki przesyłowej oraz czujniki przeciwpożarowe. Wszystkie te produkty dostosowane są do polskich wymogów i posiadają homologację. Schrack-Ericsson zrealizował już w Polsce kilka instalacji, wśród których były:

współpraca w tworzeniu w Polsce cyfrowej sieci komunikacyjnej dla Narodowego Banku Polskiego, zapewniającej połączenie wszystkich regionalnych centrali bankowych w całym kraju, cyfrowy system pilotowy obejmujący 120 tys. abonentów w sieci Polskich Kolei Państwowych z zastosowaniem światłowodów, cyfrowa sieć dla Zakładów Energetycznych w Gliwicach łącząca ze sobą cztery ośrodki.

Schrack-Ericsson spodziewa się w bieżącym roku na rynku polskim obrotu w wysokości 7,6 mln USD. W roku przyszłym obrót na wynieść ponad 10 mln USD przy nieznacznie zwiększonym do 35 osób zatrudnieniu. Obecnie firma zatrudnia 24 osoby, w tym 8 w serwisie, 5 w administracji zaś reszta zajmuje się sprzedażą i marketingiem. Przez pierwsze pięć lat całość zysków osiąganych przez Schrack-Ericsson na naszym rynku będzie inwestowana w Polsce.

W 1991 r. w Polsce na 100 mieszkańców przypadało tylko 8,7 przyłączeń telefonicznych, a 2,5 mln wniosków czekało na uzyskanie numeru telefonicznego. Zasadniczym czynnikiem dla wzrostu liczby abonentów i rozwoju telekomunikacji jest u nas rozwój publicznej sieci komunikacyjnej, a przede wszystkim okablowania. Ani Schrack-Ericsson, ani sam szwedzki koncern nie zamierza wprowadzać u nas własnej sieci o podobnym zasięgu i znaczeniu. Oferują natomiast systemy, mogące znacznie zwiększyć wykorzystanie istniejących kabli. System PCM 4 pozwala na czterokrotne wykorzystanie istniejącego już jednego przewodu telefonicznego bez straty na jakości uzyskanych połączeń. PCM 4 ma homologację i jest już w Polsce instalowany. Inną propozycją jest cyfrowa centrala abonencka MD 110 o bardzo dużym stopniu niezawodności. Poza szeregiem właściwie standardowych już dziś dla centrali cyfrowych czynności umożliwia ona stworzenie sieci komputerowej wykorzystującej do transmisji danych istniejące okablowanie telefoniczne. Schrack-Ericsson jako jedyny w Polsce oferuje telefonię bezsznurową wewnątrz central abonenckich. Jest to technologia, która wprowadzona zostanie w 1993 r. po zatwierdzeniu jako międzynarodowy standard. Realizuje wszystkie funkcje cyfrowej centrali abonenckiej, a w technologii tej może działać MD 110. Schrack-Ericsson instaluje także systemy do transmisji danych komputerowych praktycznie w każdym zakresie, a także sieci specjalne (np. wojsko, policja), radiolinie cyfrowe od 13 do 38 Ghz, systemy przesyłania danych za pomocą pakietowej techniki łączeniowej X25, modemy itp.

Oferta firmy Schrack-Ericsson w swoich zarysach bardzo zbliżona jest do ofert przedstawianych na niedawnych Dniach Telekomunikacji, opisanych w ostatnim CW. Znakomite produkty (można tak przypuszczać, bo są gwarantowane przez firmę znaną i cenioną na Polskim rynku) napotykają na barierę - w pewnym uproszczeniu sprowadzającą się do problemu kabelka. Nawet jeżeli założymy, że wszędzie zainstalowane zostaną urządzenia zwiększające przepustowość linii telefonicznych i tak pozostaną olbrzymie obszary na mapie Polski, przede wszystkim wsie i małe gminy, dla których słowo telekomunikacja pozostaje pustym dźwiękiem. Osobiście napawa mnie to głębokim smutkiem, który jak obserwuję podzielają tak wielkie firmy jak m.in. Telekomunikacja Polska. Z najwyższą przyjemnością i zaangażowaniem opiszę wszelkie oznaki i działania prowadzące do pozytywnej zmiany obecnej sytuacji.


TOP 200