Telefonowanie przez LAN

Zapewne wielu czytelników ma już dosyć przestarzałych central telefonicznych i z nadzieją patrzy na telefonią LAN, która w czasach nieustannej kontroli wydatków będzie znacznie tańsza od tradycyjnej.

Zapewne wielu czytelników ma już dosyć przestarzałych central telefonicznych i z nadzieją patrzy na telefonią LAN, która w czasach nieustannej kontroli wydatków będzie znacznie tańsza od tradycyjnej.

Jakie są możliwości PBX, a w zasadzie PABX (Pnvate Automatic Branch eXchange), gdyż wszystkie przełącznice są dzisiaj automatyczne? Jedno jest pewne - są one zawsze gotowe do działania. Ale to w zasadzie wszystko. W chwili obecnej istnieją już bardziej ekonomiczne i obdarzone swoistą inteligencją rozwiązania alternatywne. Nowa centrala telefoniczna potrafi wykorzystać środowisko LAN. Infrastruktura dla głosu i danych jest zdolna wykonywać wszystkie operacje za pośrednictwem prostej aplikacji Windows. Poza tym wspomniane już oszczędności. Te wszystkie nowe aplikacje podbijające właśnie rynek.

Często się zdarza, że możliwości oferowane przez PBX IP są opisywane z nieukrywanym entuzjazmem. Ale czy nie ma w tym przesady? A jak wygląda sytuacja dzisiaj, jak będzie wyglądała w przyszłości? Jakie są możliwości rynku w razie potrzeby znalezienia nowych central telefonicznych?

IDC (International Data Corp.) wymienia cztery kategorie nowych przełącznic CBX (Converged Branch eXchange): CBX PC (CBX Personal Computer), CBX wielofunkcyjną, CBX LAN (lub CBX IP) oraz CBX hybrydową.

CBX PC jest aplikacją, która funkcjonuje na komputerze typu PC lub na serwerze sieci lokalnej. Wraz z aplikacją stosuje się dodatkowo karty instalowane w slotach serwera. Dzięki takiej kombinacji emuluje się na serwerze funkcjonowanie tradycyjnej przełącznicy PBX. Ważna uwaga: w tej koncepcji nie wykorzystuje się infrastruktury LAN.

CBX wielofunkcyjna to koncepcja typu wszystko w jednym. Kupuje się oprzyrządowanie LAN i PBX w tej samej obudowie. Często taka skrzynka składa się z routera i koncentratora. Dzisiejsze produkty, stanowiące część tej kategorii, stosują dla ruchu telefonicznego metodykę CBX PC; istnieją tu w istocie dwie infrastruktury: jedna dla transmisji danych, druga dla telefonii. Przyszłe modele będą się opierały bardziej na CBX LAN.

CBX LAN, zwana także PBX IP (PBX Internet Protocol), prezentuje nowy sposób podejścia do telefonii. CBX LAN nie jestjuż przełączana układowo, lecz pakietowe Tak więc użytkownik będzie instalował tylko jedną infrastrukturę, wspólną dla głosu i danych. Zwykle korzysta się z protokołu IP, a kilka produktów wspiera nagłówki MAC (Media Access Control), Ethernet albo ATM.

CBX hybrydowa jest z kolei rezultatem skrzyżowania CBX PC i CBX LAN. Można tu odnieść złudne wrażenie, że takie połączenie niewiele wnosi. Jest to jednak dobre rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy przynajmniej tymczasowo chcą pozostać wierni własnym centralom telefonicznym. Moduły dźwiękowe są zintegrowane z LAN, a ruch między modułami jest przełączany w szkielecie sieci lokalnej.

Co w rzeczywistości oferują te rozwiązania? Jeśli wierzyć producentom - zaoszczędzą użytkownikom sporo gotówki, a ponadto dają im centralę telefoniczną elastyczniejszą w działaniu. Sprzęt i oprogramowanie CTI (Computer Telephony Integration) wykorzystywane przez centra wywołań telefonicznych są powszechniejsze, gdyż zaczęły pojawiać się na rynku od 1994 r. Brakuje im jednak takiej czy innej funkcji. Kilka prostych przykładów, które być może ukierunkują myśli niektórych czytelników na jedną z czterech wspomnianych propozycji:

  • Ktoś wykręca numer do Wielkiej Brytanii i na przedostatniej cyfrze popełnia błąd. W aktualnej technologii PBX trzeba od nowa wpisywać cały numer.

  • W środku ważnej rozmowy telefonicznej otrzymuje się nowe wezwanie telefoniczne. Na ogół nie można przerwać prowadzonej rozmowy, ale z drugiej strony ta nowa może być dużo ważniejsza.

  • Otrzymuje się sygnał telefoniczny i chce się natychmiast odpowiedzieć, ale nie zna się numeru telefonu. Wiadomość znajduje się w skrzynce, trzeba więc czekać do końca rozmowy, ażeby poznać potrzebny numertelefonu.
Technologia CBX rozwiązuje te problemy i wiele innych. Pozostaje tylko zadać pytanie o jakość usług. Trzeba przyznać, że zostało tu jeszcze nieco do zrobienia. W przypadku CBX LAN jakość jest dobra tylko wtedy, kiedy ruch danych w sieci lokalnej nie jest zbyt intensywny. Kiedy jednak użytkuje się przełączaną sieć lokalną, to przesyłanie danych nie jest dodatkowo zbyt obciążane strumieniem telefonicznym. Inne technologie wykorzystują podwójną infrastrukturę i w związku z tym nie mają naturalnie problemu z pogorszeniem jakości.

Telefonia w sieci lokalnej rozwinie się w następnych latach. Ale zanim do tego dojdzie, warto się czasem zastanowić, czy rzeczywiście potrzebuje się właśnie takiej telefonii przyszłości. Nie można zapominać, że stary dobry PBX nadal satysfakcjonuje swoich użytkowników w 99 przypadkach na 100. Trzeba zaczekać na nowe aplikacje.


TOP 200