Telefonia w opakowaniu

S.D. Pack Plast International sp. z o.o. z Piaseczna, przy okazji wdrożenia scentralizowanego systemu zarządzania, połączyła swoje oddziały siecią rozległą, umożliwiającą transmisję głosu. Wstępne założenia dotyczące docelowej przepustowości sieci nie umożliwiły jednak w praktyce równoczesnej transmisji głosu i danych na zadowalającym poziomie. Firma zamierza więc zwiększyć przepustowość sieci.

S.D. Pack Plast International sp. z o.o. z Piaseczna, przy okazji wdrożenia scentralizowanego systemu zarządzania, połączyła swoje oddziały siecią rozległą, umożliwiającą transmisję głosu. Wstępne założenia dotyczące docelowej przepustowości sieci nie umożliwiły jednak w praktyce równoczesnej transmisji głosu i danych na zadowalającym poziomie. Firma zamierza więc zwiększyć przepustowość sieci.

S.D. Pack Plast International sp. z o.o. jest największym krajowym dystrybutorem opakowań jednorazowego użytku. Firma samodzielnie produkująca m.in. worki na śmieci i rozprowadzająca produkty innych producentów, takie jak kubeczki jednorazowe, chusteczki higieniczne, torebki do przygotowywania kostek lodu itp., ma 17 oddziałów w Polsce, centralę w podwarszawskim Piasecznie oraz magazyn w Mysłowicach.

Przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 400 osób ponad rok temu stanęło przed koniecznością wymiany bądź znaczącej modernizacji wykorzystywanego oprogramowania MacroSoftu, które nie było zgodne z nadchodzącym rokiem 2000. Rozwiązanie to, pracujące w całości w sposób zdecentralizowany, zdecydowano się zastąpić scentralizowanym systemem zarządzania, opartym na produktach Concorde XAL duńskiej firmy Damgaard International A/S. Aby jednak system taki mógł zaistnieć w wielooddziałowej firmie, konieczne było zbudowanie sieci rozległej, łączącej wszystkie jej oddziały. Wtedy też zrodził się pomysł przystosowania nowo budowanej sieci do realizacji - oprócz przesyłania danych - również transmisji głosu.

Opłacalna inwestycja

"Jednego byliśmy pewni - chcieliśmy kupić firmy Cisco Systems" - mówi Maciej Deja, menedżer systemów informacyjnych w Pack Plast International sp. z o.o.

Kalkulację ekonomiczną dotyczącą czasu zwrotu inwestycji w routery wyposażone w interfejsy głosowe na zlecenie Pack Plast przeprowadziła firma Cisco Systems Int BV. Rezultaty tych kalkulacji wykazały, że przy aktualnym natężeniu telefonicznego ruchu wewnątrzfirmowego oraz połączeń międzymiastowych sugerowane rozwiązanie oparte na routerach Cisco zwróci się już po roku użytkowania. "Kalkulacja przeprowadzona przez naszych informatyków nie była aż tak optymistyczna - koszt miał się zwracać po półtora roku" - stwierdza Maciej Deja. Niemniej z perspektywy czasu uważa on decyzję o wyborze tego rozwiązania za trafną. Przy nieskomplikowanej implementacji i łatwym utrzymaniu rozwiązanie transmisji głosu w sieciach pakietowych pozwala wprowadzić realne i łatwo policzalne oszczędności w komunikacji telefonicznej.

Brak alternatywy

"Kiedy rok temu wybieraliśmy operatora, od którego dzierżawimy obecnie łącza sieci rozległej, praktycznie nie mieliśmy wyboru - jedynym, który był dostępny we wszystkich lokalizacjach, była Telekomunikacja Polska SA z siecią Polpak-T. Skorzystanie z usług innego operatora zmuszałoby nas do dzierżawy dodatkowych łączy w niektórych lokalizacjach od TP SA" - wyjaśnia Maciej Deja.

Wybranie jednego operatora nie oznaczało automatycznie rozwiązania problemu budowy sieci rozległej. "W przypadku niektórych oddziałów trudno było uzyskać podłączenie z wymaganą przepustowością 256 Kb/s. Czas realizacji sieci rozległej, zamiast planowanych i uzgodnionych z operatorem dwóch miesięcy w skali całej Polski, trwał ponad pół roku" - mówi Maciej Deja.

Ostatecznie każdy z oddziałów firmy oraz jej centrala włączone zostały do sieci Polpak-T łączem o przepustowości 256 Kb/s. "Nie jest to jednak praktyczna przepustowość tych łączy. Sieć Polpak-T nie gwarantuje niczego, a jeszcze do niedawna parametr CIR, teoretycznie oznaczający minimalną gwarantowaną przepustowość łącza, był przydatny wyłącznie w przypadku kontaktów z działem obsługi klientów Polpak-T" - podkreśla Maciej Deja.

W każdym z oddziałów i centrali Pack Plast zainstalowano router klasy Cisco 2600, wyposażony w analogowe porty głosowe. Do portów tych podłączono centrale telefoniczne Panasonic, działające w oddziałach Pack Plast. "Rozwiązanie takie pozwoliło nam realizować wewnątrzfirmowe rozmowy telefoniczne w całości w sieci korporacyjnej, a także wykonywać wiele rozmów międzymiastowych w lokalnej taryfie telekomunikacyjnej, dzięki częściowej transmisji głosu za pośrednictwem sieci rozległej" - mówi Maciej Deja.

Konfiguracja routerów i przystosowanie ich do transmisji głosu nie nastręczyły żadnych problemów firmie , pomagającej Pack Plast we wdrożeniu.

Znikający głos

Wykorzystanie sieci rozległej niemal wyłącznie do transmisji głosu przyniosło znakomite efekty. "Głos przesyłany siecią WAN nie różnił się od tradycyjnie realizowanych rozmów telefonicznych" - mówi Maciej Deja. Problemy zaczęły się, gdy firma produkcyjnie uruchomiła w styczniu br. nowy system wspomagania pracy przedsiębiorstwa.

Dostęp do tego systemu, działającego w centrali firmy, jest realizowany z całej Polski za pośrednictwem sesji terminalowych z wykorzystaniem oprogramowania Citrix MetaFrame, pracującego na platformie Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition. W chwilach największego obciążenia serwer ten obsługuje 70-80 równoległych sesji użytkowników. "Powoduje to znaczne obciążenie sieci rozległej, co przy nakładających się problemach spowodowanych niejednokrotnie niepoprawną pracą sieci Polpak-T uniemożliwia realizację z zadowalającą jakością rozmów telefonicznych z wykorzystaniem tej sieci" - uważa Maciej Deja. W chwilach największego obciążenia sieci "sieciowe" rozmowy telefoniczne są urywane, pojawiają się chwile niespodziewanej ciszy itp. "W obecnej sytuacji przekaz danych jest jednak znacznie bardziej istotny niż możliwość realizacji telefonii przez sieć pakietową" - dodaje.

Słaba wydajność sieci uniemożliwiająca realizację rozmów w niej powoduje spowolnienie procesu zwrotu poniesionej inwestycji. Co więcej - wymuszakonieczność realizowania połączeń telefonicznych za pośrednictwem tradycyjnej, znacznie droższej w eksploatacji metody - poprzez operatora telekomunikacyjnego.

Wszystkie te czynniki powodują, że Pack Plast pracuje nad zwiększeniem przepustowości wykorzystywanej sieci rozległej. "Jako pierwsza zostanie usprawniona komunikacja w centrali w Piasecznie, w której tak naprawdę zbiegają się wszystkie drogi komunikacyjne. Jeszcze w czerwcu br. wymienimy router w centrali na model klasy Cisco 3600 oraz zrealizujemy łącze o przepustowości 1 Mb/s zamiast dotychczasowych 256 Kb/s" - mówi Maciej Deja. Chociaż spodziewa się on, że transmisja w centrali zostanie znacznie udrożniona, to może się okazać, że konieczne jest również podniesienie przepustowości transmisji w oddziałach. A to może być trudne, zważywszy że jeszcze rok temu niejednokrotnie problemem okazywała się realizacja łącza o przepustowości 256 Kb/s w niektórych relacjach.


TOP 200