Telefonia komórkowa w Chinach

Pekiński Zarząd Telekomunikacji (PZT) zlecił Motoroli dostawę wyposażenia stacji bazowych, obsługujących największy w Chinach system cyfrowej telefonii komórkowej GSM (Global System for Mobile Communications). Zlecenie obejmuje wyposażenie 11 z 21 komórek pekińskiej sieci GSM.

Pekiński Zarząd Telekomunikacji (PZT) zlecił Motoroli dostawę wyposażenia stacji bazowych, obsługujących największy w Chinach system cyfrowej telefonii komórkowej GSM (Global System for Mobile Communications). Zlecenie obejmuje wyposażenie 11 z 21 komórek pekińskiej sieci GSM.

Z chwilą uruchomienia systemu, na początku przyszłego roku, będzie on obsługiwał 20 tys. abonentów. W planach zakłada się, że w 1995 r. liczba ta wzrośnie do 100 tys. Pekiński Zarząd Telekomunikacji przewiduje znaczny wzrost zapotrzebowania na telefony komórkowe nie tylko w samym mieście, ale i w całych Chinach.

Motorola rozpoczęła dostawy wyposażenia dla systemu telefonii komórkowej w Pekinie w 1986 r., który był pierwszym miastem w Chinach oferującym tego typu łączność. PZT wprowadza cyfrową telefonię komórkową i jednocześnie rozbudowuje zainstalowany już system analogowej telefonii komórkowej. Na początku br. oddano do użytku w tej sieci największą z istniejących centralę Motoroli EMX 2500E.

W Szanghaju Zarząd Poczt i Telekomunikacji podpisał z koncernem Motorola kontrakt na realizację fazy 5.1 rozwoju systemu telefonii komórkowej. W ramach tego kontraktu firma dostarczy 22 stacje bazowe, rozbuduje istniejącą centralę komórkową typu EMX 2500 do konfiguracji EMX 2500 E. Pozwoli to w połowie przyszłego roku na zwiększenie liczby abonentów systemu do 100 tys.

Motorola otrzymała w Chinach zlecenia na instalację ponad 140 systemów w 21 prowincjach, w tym we wszystkich trzech głównych aglomeracjach kraju. Obszar objęty zasięgiem tych systemów zamieszkuje prawie miliard ludzi.


TOP 200