Telefonia - drogi do IP ciąg dalszy

Odwrót od tradycyjnej telefonii PSTN jest bliższy niż kiedykolwiek. Operatorzy deklarują już konkretne daty zaprzestania realizacji usług opartych na parze miedzianych przewodów. Aby nie pozostać w tyle za konkurencją, do telefonii IP będą musieli przekonać się nawet najwięksi sceptycy. Otwartą kwestią pozostaje model transformacji firmowej infrastruktury do świata IP.

PSTN do lamusa

W 2018 r. najwięksi operatorzy telekomunikacyjni USA i Australii chcą zakończyć oferowanie usług sieci stacjonarnych, opartych na miedzianych łączach telefonicznych. Głos i dane będą transmitowane wyłącznie przez łącza IP, wspierane infrastrukturą komórkową. W Europie, szczególnie środkowo-wschodniej, przywiązanie do tradycji jest większe, ale popyt na sztandarowe produkty IP - VoIP i systemy Unified Communications ciągle rośnie.

Decyzja regulatorów krajów zza Wielkiej Wody o rozpoczęciu procesu prowadzącego do całkowitej rezygnacji z telefonii PSTN (Public Switched Telephone Network) może wydawać się dość niespodziewana, ale przytaczane przez ekspertów liczby wskazują, że jest to przemyślany krok. Według specjalistów Technology Advisory Council, działających w ramach amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC), niemal jedna czwarta dorosłych mieszkańców USA korzysta wyłącznie z sieci bezprzewodowych. Ponadto, popyt na rozwiązania stacjonarne dotyczy wyłącznie łączy IP i technologii VoIP. W 2014 r., w połowie drogi do ustalonej daty wyłączania z eksploatacji sieci PSTN, liczba linii VoIP (łączy IP wykorzystywanych do realizacji usług głosowych) zbliży się do liczby miedzianych linii telefonicznych (32 mln do 42 mln). W kolejnych latach proporcje te będą wyraźnie zmieniały się w kierunku rozwiązań IP. Eksperci TAC prognozują, że cały ruch tworzony przez połączenia głosowe w sieciach PSTN przejmą łącza IP (stacjonarny VoIP) i sieci komórkowe (mobilny VoIP).

Telefonia - drogi do IP ciąg dalszy

Zapotrzebowanie na komunikację IP szybko rośnie

Efektem deklaracji amerykańskich i australijskich regulatorów rynku telekomunikacyjnego może być podjęcie takich samych kroków przez kraje europejskie. Analitycy podkreślają, że migracja do środowiska IP jest tylko kwestią czasu, a firmy już teraz powinny przekształcać swoją infrastrukturę do nowych potrzeb. Wyniki ostatnich badań Infonetics Research świadczą o tym, że środowisko biznesowe jest coraz bardziej świadome możliwości, jakie niesie świat IP. Widać to bezpośrednio na przykładzie sprzedaży centrali IP PBX, które w I kw. 2011 r., jako jedyne w całym segmencie PBX zanotowały wzrost popytu.


TOP 200