Telefonia - drogi do IP ciąg dalszy

Pod koniec marca br. analitycy Infonetics Research podsumowali zmiany, jakie zachodzą na rynku rozwiązań IP, i podali szacunkowe liczby, określające jego wartość w najbliższych latach. Pod koniec 2010 r. segment VoIP (konsumencki, małych firm oraz korporacji) połączony z rosnącym popytem na złożone systemy Unified Communications wart był 49,8 mld USD. Eksperci podkreślają, że choć wciąż głównym czynnikiem wzrostu jest wykorzystywanie telefonii IP przez użytkowników indywidualnych, to z każdym kwartałem wzrasta znaczenie biznesowych zastosowań IP - szczególnie takich elementów, jak zarządzane centrale IP PBX i SIP trunking.

Dzięki szerokiej skali adaptacji narzędzi IP przez rynek, w 2015 r. wartość usług związanych z VoIP/UC ma wynieść 74,5 mld USD. Największy popyt będzie obserwowany w sektorze zarządzanych centrali IP PBX (przychody z usług oferowanych za ich pośrednictwem mają zwiększyć się dwukrotnie w ciągu pięciu lat), SIP trunkingu i zaawansowanej telefonii IP będącej częścią rozwiązań Unified Communications.

VoIP - potrzebne dobre praktyki

Choć telefonia IP i systemy VoIP stanowią coraz mniejszą tajemnicę dla przedsiębiorców, to wciąż zdarza się, że procesy planowania inwestycji rozmijają się z kodeksem dobrych praktyk, periodycznie powtarzanych przez specjalistów IT. Zawsze należy zacząć od podstaw nietechnicznych, wśród których do najważniejszych należy zaliczyć jak najbardziej precyzyjne określenie: dostępnego budżetu, możliwości wydatkowych, oczekiwanego czasu zwrotu z inwestycji i terminów zakończenia wdrożenia. Przestrzeganie zdefiniowanych wcześniej założeń ma decydujące znaczenie dla pomyślnego zakończenia wielu projektów IT.

Telefonia - drogi do IP ciąg dalszy

Usługi VoIP świadczone przez zewnętrznych usługodawców – alternatywa dla budowania własnej infrastruktury

Kolejnym ważnym krokiem jest zebranie i usystematyzowanie kwestii technicznych, które już na początku planowania powinny być wyraźne określone. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa połączeń VoIP i działania całej infrastruktury. W zależności od wyboru modelu migracji telefonii w stronę IP (np. budowanie własnej sieci, skorzystanie z oferty dostawców usług VoIP), należy zadbać o: redundancję jak największej liczby kluczowych podzespołów, określenie stopnia dostępności rozwiązań (zwykle w postaci zapisów SLA w umowach) i ich oczekiwanej skalowalności (ewentualna rozbudowa w przyszłości) czy wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie siecią. Faza planowania powinna być możliwie szczegółowa, obejmować także zagadnienia stricte sieciowe (adresacja IP, wsparcie mechanizmów QoS, rozmieszczenie usług sieciowych DNS, DHCP, istniejące plany wykonywania połączeń itp.).

Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu i środków finansowych na wczesny etap wdrażania usług telefonii IP może ustrzec wiele firm przed niepotrzebnymi wydatkami w przyszłości - twierdzi wielu specjalistów. Co ciekawe, zależność ta sprawdza się również w przypadku rezygnacji z inwestycji we własne rozwiązania VoIP i skorzystania z oferty licznych dostawców usług telefonii IP.


TOP 200