Telefonia Lokalna szuka inwestora

Nowy zarząd Telefonii Lokalnej otrzymał od KGHM zadanie pozyskania inwestora. Prezes Dialogu za optymalne rozwiązanie uważa powrót do struktury własnościowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Rozwój sieci telefonii Dialog, w ocenie Katarzyny Muszkat, nowego prezesa Telefonii Lokalnej, został źle sfinansowany - w strukturze kapitałów przeznaczonych na inwestycje zabrakło długoterminowych źródeł finansowania. Aktualnie krótkoterminowe zobowiązania TL sięgają łącznie 1,1 mld zł. Nowy prezes TL stwierdza, że konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i personalnej spółki.

KGHM poręczył TL 800 mln zł kredytu bankowego i obligacje wartości prawie 300 mln zł. Termin spłaty tych wierzytelności upływa 28 grudnia br. Prezes TL uważa, że "błędem było zaciąganie kredytów krótkoterminowych i emitowanie kwartalnych obligacji". "W obecnej sytuacji konieczna jest konwersja tych zadłużeń na kredyt długoterminowy" - powiedziała Katarzyna Muszkat.

Spółka Telefonia Lokalna została założona przez dwóch partnerów: Polskie Sieci Elektroenergetyczne i KGHM Polska Miedź, którzy mieli w niej równe udziały. Po zmianie kierownictwa KGHM w 1999 r. Polska Miedź odkupiła udziały PSE. Obecny prezes TL uważa, że projekt przygotowany wspólnie przez KGHM i PSE miał dobre podstawy zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Dodatkowym - bardzo istotnym - atutem była infrastruktura PSE, którą zarządza Tel-Energo. Katarzyna Muszkat zapowiada, że podejmie próby powrotu do współpracy z PSE. "Należy utrzymać tempo realizacji programu rozwoju sieci Dialog i równocześnie odciążyć KGHM od dalszego gwarantowania środków na ten cel" - dodaje.

Prezes KGHM i TL nie wykluczają pozyskania nowych inwestorów do kontynuacji projektu, którzy podzielą z KGHM koszty inwestycji, a w przyszłości również dywidendy. Nowy zarząd TL SA zapowiada, że będzie z uwagą obserwował dalsze losy Netii oraz aktywów telekomunikacyjnych Elektrimu. "W przypadku pozyskania przez Dialog inwestora branżowego lub pasywnego, który zapewni finansowanie dalszego rozwoju spółki nie wykluczam naszego zainteresowania przejęciem infrastruktury Netii czy El-Netu. Będę uważnie obserwować decyzje w jakie podejmie Elektrim w stosunku do swoich aktywów" - wyjaśnia Katarzyna Muszkat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200