Telefonia IP zjawisko już masowe

VoIP umożliwia transmisję głosu zamienionego na postać cyfrową w pakietach IP. Telefonia IP oferuje znacznie więcej. To nie tylko przekaz głosu, ale również usługi dodatkowe: poczta głosowa i elektroniczna, przekaz faksów, przekierowywanie połączeń. Umożliwia ona np. tworzenie call centers. Często telefony IP pozwalają na korzystanie z serwisów informacyjnych (XML, HTML). Telefonia IP wykorzystuje mechanizm VoIP. Jej cechą jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usługi oraz wysokiej dostępności - podobnie jak w telefonii PSTN.

VoIP umożliwia transmisję głosu zamienionego na postać cyfrową w pakietach IP. Telefonia IP oferuje znacznie więcej. To nie tylko przekaz głosu, ale również usługi dodatkowe: poczta głosowa i elektroniczna, przekaz faksów, przekierowywanie połączeń. Umożliwia ona np. tworzenie call centers. Często telefony IP pozwalają na korzystanie z serwisów informacyjnych (XML, HTML). Telefonia IP wykorzystuje mechanizm VoIP. Jej cechą jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usługi oraz wysokiej dostępności - podobnie jak w telefonii PSTN.

Według corocznego raportu TeleGeography 2005 (business-info.ws) światowy ruch telefonii internetowej przekroczył poziom 40 mld minut, odnotowując roczny wzrost o 40%. Dla porównania czas połączeń do sieci komórkowych wyniósł 70 mld minut, co stanowi 25% światowego ruchu telefonicznego i 60% przychodów z telefonii. Tradycyjne sieci PSTN przyniosły dochód 52 mld USD. Pod koniec września lider rynku - Cisco - sprzedał 6-milionowy telefon IP.

W Polsce nadal największym powodzeniem cieszą się systemy heterogeniczne, łączące już istniejącą infrastrukturę PBX z usługami telefonii IP. Jednak coraz częściej zainteresowanie klientów skupia się wyłącznie na telefonii pakietowej. Niższe koszty nie są tak naprawdę główną zachętą do inwestycji w tę technologię, lecz usługi dodane, jakie ona oferuje.

Dla wielu firm wydatek na system telefonii IP to zbyt duże obciążenie. Dostrzegły to wyspecjalizowane w telefonii firmy, oferując "hosting telefonii IP". Klient powierza realizację i zarządzanie wirtualną centralą dostawcy telefonii. W zamian, nie inwestując w infrastrukturę centralową i personel, dostaje sieć telefoniczną, a według życzenia call center, IVR, statystyki rozmów, ich archiwizację itp.

Telefonia IP zjawisko już masowe

Telefon dwusystemowy IP/GSM - Motorola CN620 Wi-Fi rozpoznaje dostępne sieci radiowe i pozwala na płynne przełączanie się pomiędzy nimi. Sercem aparatu jest układ opracowany we współpracy z Texas Instruments. Użytkownik może korzystać z telefonii IP za pośrednictwem sieci WLAN dopóty, dopóki znajduje się w zasięgu sieci.

Telefonia IP zjawisko już masowe

Wrażliwy na dotyk - Telefon Avaya 4630 IP wyposażony jest w ekran dotykowy. Oferuje przeglądarkę, wyszukiwanie adresów w bazie LDAP, szczegółową historię połączeń oraz pocztę głosową. Wbudowany port podczerwieni może służyć do wymiany numerów telefonów z PDA.

Kompleksowe wdrożenie telefonii IP to spory wydatek. Tańszym rozwiązaniem jest zakup samej centralki IP, do której zostaną podłączone tradycyjne, posiadane już telefony. Możliwa jest również sytuacja, aby rozmowy lokalne były kierowane do sieci PSTN, a międzyoddziałowe, międzymiastowe bądź międzynarodowe do operatora VoIP.

Powszechność telefonii IP stała się faktem. Pojawili się wirtualni operatorzy oferujący funkcję centrali telefonicznej oraz połączenia z operatorami telekomunikacyjnymi PSTN/GSM.

Integracja z systemami zarządzania

Telefonia IP wdrażana jest w firmach dużych i średniej wielkości, hotelach oraz bankach. Często niezadowalają się one czystą usługą telefoniczną, ale oczekują usług dodanych, jak chociażby integracji z firmowym systemem CRM, rejestracji rozmów. Na rynku powstały firmy specjalizujące się w realizacji systemów telefonii IP "wkrojonych na miarę" w specyficzne potrzeby danej firmy. Integrują one systemy telefoniczne z systemami obsługi klientów, aplikacjami internetowymi, call center bądź raportowania aktywności telefonicznej swoich pracowników. W takich zastosowaniach większym powodzeniem cieszą się centrale o dostępnym źródle (open source) lub o udostępnionym interfejsie API. Rozwiązania z pudełka mają tutaj ograniczoną elastyczność i funkcjonalność.

Telefonia IP zjawisko już masowe

Testery połączeń głosowych - Weryfikatory jakości transmisji głosu Brix Networks mogą dokonywać pomiarów na zdefiniowanych próbkach lub stale monitorować dane połączenie (test pasywny). Jako wynik uzyskuje się ocenę jakości głosu w różnych skalach (MOS, PSQM itp.) oraz raport z parametrami transmisji. Urządzenia te mogą również generować ruch VoIP i wykonywać testy obciążeniowe sieci głosowej IP.

Telefonia IP zjawisko już masowe

Terminal dla call center - Zestaw do telefonii IP Avaya Call Center Terminal jest przeznaczony dla centrów telefonicznej obsługi klienta. Terminal ma m.in. wyświetlacz LCD (ekran z informacją o wywołaniu - alfanumeryczny 2 x 16 znaków) i przycisk do logowania/wylogowania agenta ze zmiany.

Systemy nadzorujące firmowe centrale potrafią generować raporty na temat czasu, po którym pracownik odbiera połączenie oraz długości jego trwania i liczby przeprowadzonych rozmów, a także nagrywać te rozmowy. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności pracownika.

Twórcy oprogramowania starają się wpleść możliwości VoIP do swoich aplikacji. Programy pocztowe z wbudowanym klientem SIP będą umożliwiały nawiązywanie połączeń telefonicznych w oparciu o książkę adresową.

W interes z VoIP próbują wkręcić się także potęgi rynku IT, jak chociażby Microsoft, Google, Yahoo! czy ostatnio eBay. Gigant z Redmond umieścił rozwiązanie obsługujące telefony internetowe firmy Teleo w firmowej usłudze MSN. Google uruchomiło rozmowy głosowe - Google Talk, dla swoich posiadaczy kont pocztowych. Yahoo! zakupiło firmę Dialpad Communications, będącą dostawcą VoIP. Według optymistycznych wróżb Niklasa Zennstr?ma, jednego z założycieli firmy Skype - "za 5 do 10 lat usługi telefoniczne całkowicie przemigrują do sieci IP".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200