Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Bezprzewodowy telefon VoIP; Linksys oferuje zestaw iPhone CIT400, zawierający właściwy telefon oraz stację bazową, która komunikuje się z siecią LAN przez połączenie Ethernet. Producent instaluje w urządzeniu oprogramowanie VoIP pozwalające prowadzić rozmowy telefoniczne Skype.

Telefonia zarządzana

IDC szacuje, że na świecie z hostingu usług VoIP korzysta ok. 8% firm. Telefonia IP, jako że wykorzystuje standardową infrastrukturę sieciową, ułatwia zdalne zarządzanie, poczynając od telefonu IP, poprzez przełączniki, bramy i sieć WAN. Administrator z dowolnego miejsca może monitorować i korygować pracę systemu komunikacji. Poprawie niezawodności i jakości telefonii IP służy PoE pomiędzy telefonem a przełącznikiem podłączonym do zasilania awaryjnego, odseparowanie ruchu w podsieciach VLAN, priorytetyzacja pakietów, transmisja poprzez sieci rozległe w tunelach VPN.

Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Telefonia zarządzana

Mechanizm ENUM służy translacji adresów z notacji E.164 na adresy IP za pośrednictwem serwerów DNS. Translacja odbywa się w następującej kolejności: numer telefonu +48 22 123456 tłumaczony jest na zapytanie ENUM do formatu 6.5.4.3.2.1.2.2.4.8.e164.arpa, z nim kojarzona jest odpowiednia domena [email protected], po czym następuje odpowiedź z serwera DNS z właściwym adresem IP dla danej domeny networld.pl-> 194.69.207.149. Usługa ENUM jest już testowo uruchomiona w 13 krajach, w tym Polsce (NASK).

Lokalne systemy VoIP łączone są za pośrednictwem sieci VPN tworząc większy system. Połączenie za pośrednictwem sieci IP powoduje możliwość bezpośredniego routingu pomiędzy telefonami, zamiast korzystania ze sztywnych tras połączeń TDM.

<hr>

Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Klaus von Kries

Klaus von Kries, Sales Manager Poland w AVM

Choć jest to rynek bardzo rozwojowy, to nie spodziewałbym się jednak, że telefonia IP stanie się w najbliższym czasie popularna. Na przeszkodzie stoją głównie uwarunkowania technologiczne, do których rynek musi się dostosować. Wraz ze zwiększającą się szerokością pasma poprawiać będzie się jakość dźwięku i rozmów oferowanych przez telefonię internetową. Można pokusić się o stwierdzenie, że będzie to telefonia "High Definition"

- coraz lepsza, a z czasem przewyższająca jakością nawet tradycyjną telefonię stacjonarną.

Mówiąc o usługach dodanych, stwierdzić trzeba z kolei, że nie cieszą się one zbyt dużym zainteresowaniem klientów. Nie spodziewam się, że w najbliższej przyszłości zainteresowanie tymi usługami wzrośnie. Jeśli nawet, to raczej wśród odbiorców biznesowych. Jako plus postrzegam natomiast wprowadzenie do oferty operatorów rozwiązań telefonii IP z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury "ostatniej mili". Myślę jednak, że nie wpłynie to na popularność niezależnych dostawców usług VoIP. Konkurencja spowoduje natomiast ożywienie rynku - rynek się "otworzy", więc klienci będą mogli skorzystać również z oferty alternatywnych operatorów.


TOP 200