Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Jak to wygląda u naszych sąsiadów?

Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Wszystko w jednym; Pakiet Cisco Smart Business Communication, dla firm zatrudniających do 50 pracowników, zawiera router, przełącznik, punkt dostępowy (WLAN) i centralkę IP PBX opartą na oprogramowaniu CallManager. Kluczowym elementem pakietu jest router UC 500 obsługujący CallManager Express (IP PBX), który może obsługiwać 8 albo 16 użytkowników VoIP.

Całkowite przejście na sieci all-IP w ciągu 10 lat zapowiedziały BT i Deutsche Telekom. Rodzime telekomy też zapewne będą podążać do tego modelu sieci.

Według Infonetics Research na rynku niemieckim odsetek użytkowników VoIP osiągnął 14%, a w połączeniach międzynarodowych ponad 12%. Główni operatorzy tamtejszego rynku świadczą te usługi za pośrednictwem łączy DSL, udostępniając z jednego pudełka także Internet. W przeciwieństwie do naszego rynku telekomy zachęcają klientów do przechodzenia na VoIP, przy okazji oferując im internet i konto pocztowe.

Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Bez względu na technologię; Avaya oferuje małym i średnim firmom nowe oprogramowanie IP Office 4.0 oraz serwer komunikacyjny IP500. Rozwiązanie pełni m.in. funkcję bramy SIP bez względu na to, czy przedsiębiorstwo posiada system telefoniczny działający w systemie cyfrowym, analogowym czy IP i terminale (DS, IP, IP DECT czy softphone). IP Office 4.0 ma także nowe narzędzia zdalnej diagnostyki.

Chociaż ten segment rynku nie jest monitorowany, to z rozmów z osobami pracującymi na wyspach bądź za Odrą można wysnuć wniosek, że telefonia IP jest coraz powszechniej wykorzystywana przez pracujących tam Polaków do kontaktów z bliskimi w kraju. Są to głównie komunikatory internetowe, ale coraz częściej także bramki VoIP. Następuje migracja z angielskich usług przedpłaconych. Można zaryzykować stwierdzenie, że usługi VoIP polskich operatorów będą tam tak samo popularne jak anteny Cyfrowego Polsatu.

Mocna pozycja kablówek

Poważny udział w rynku zdołali opanować dotychczasowi operatorzy telewizji kablowych, dla których telefonia IP była szansą wprowadzenia kolejnej usługi po dostępie internetu. Oferują oni klientom modemy z funkcjonalnością TV, internetem, bramką VoIP. Często lokalni dostawcy VoIP są jedynie pośrednikami, natomiast usługa świadczona jest przez większych operatorów VoIP. Obserwując dynamiczny rozwój tego sektora można stwierdzić, że operatorzy ci znacząco uszczuplili liczbę klientów dużych telekomów. Ciosy zadane przez nich mogą być tym boleśniejsze, że dysponując rozwiniętą lokalnie infrastrukturą, świadczą ją samodzielnie, nie korzystając np. z hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR) od TP SA, jak to ma miejsce w przypadku Netii, Tele2. Przy sprzedaży hurtowej abonamentu część zysków nadal pozostaje u operatora.

Na pewne ograniczenie popularności i rynku detalicznego VoIP wpływ ma zapewne wprowadzenie rozwiązań telefonii IP przez operatorów. Często użytkownicy poza cennikiem nie dostrzegają żadnej różnicy, bowiem korzystają z dotychczasowego sprzętu TDM, a konwersja na sieć IP następuje dopiero w sieci operatora.

Zwykło się mówić, że stopień akceptacji i zadowolenia z usług świadczonych przez VoIP jest większy u użytkowników, którzy nie mają świadomości, że ich połączenie jest realizowane właśnie za pośrednictwem IP.

<hr>

Andrzej Sańka, Sales Support Managerw Avaya Poland

Telefonia IP - w kierunku Unified Communications

Andrzej Sańka

Obecnie ok. 90% systemów komunikacyjnych sprzedawanych przez Avaya Poland opiera się na telefonii IP. Szybki rozwój tej technologii rozpoczął się 4 lata temu, gdy na rynku zaczęły pojawiać się na szeroką skalę rozwiązania IP dla komputerów stacjonarnych oraz usługi oferowane dla firm przez dostawców telefonii IP.

Jeżeli firma decyduje się na wdrożenie telefonii nowego typu, to jednocześnie decyduje się na tzw. usługi dodane, które są jednym z głównych atutów telefonii IP. Nie wszystkie funkcje cieszą się jednak zainteresowaniem polskich klientów. Do takich funkcjonalności należą wideokonferencje czy Find me/Follow me. Wideokonferencje znacznie zwiększają koszty instalacji i utrzymania systemów telefonii IP, co powoduje, że to rozwiązanie, które oferuje dodatkowo tylko przesyłanie obrazu, jest mało popularne wśród rodzimych przedsiębiorców. Najlepiej sprawdza się w przypadku międzynarodowych korporacji, które za pomocą wideokonferencji mogą ograniczyć wydatki związane z podróżami zagranicznymi. Funkcja Find me/Follow me również nie budzi jeszcze entuzjazmu wśród polskich użytkowników. Dużo bardziej popularna jest za to funkcja Mobility, która stanowi "przedłużenie" telefonu stacjonarnego, gdzie przychodzące połączenia trafiają jednocześnie na telefon stacjonarny i komórkowy. Coraz bardziej popularne stają się rozwiązania do pracy grupowej Collaboration, umożliwiające połączenie funkcji konferencji głosowej i czatu oraz współdzielenia aplikacji między użytkownikami. Daje się również zaobserwować popularyzację komunikatorów, które coraz częściej można spotkać jako rozwiązanie korporacyjne.


TOP 200