Telefonia IP na straży granic

Wejście Polski do UE nakłada na Polskę obowiązek skutecznej kontroli granic już niedługo nie tylko kraju, ale i całej Unii. O wielkości zadań stojących przed polską Strażą Graniczną najlepiej świadczy fakt, że obecnie granice kraju przekracza miesięcznie ok. 17 mln osób. Wśród nich są także ci, którzy z różnych przyczyn nie powinni z Polski wyjechać lub się w niej znaleźć. Skuteczna kontrola granic musi się opierać na sprawnej komunikacji. Czy zapewni ją największa sieć telefonii IP w Europie?

Wejście Polski do UE nakłada na Polskę obowiązek skutecznej kontroli granic już niedługo nie tylko kraju, ale i całej Unii. O wielkości zadań stojących przed polską Strażą Graniczną najlepiej świadczy fakt, że obecnie granice kraju przekracza miesięcznie ok. 17 mln osób. Wśród nich są także ci, którzy z różnych przyczyn nie powinni z Polski wyjechać lub się w niej znaleźć. Skuteczna kontrola granic musi się opierać na sprawnej komunikacji. Czy zapewni ją największa sieć telefonii IP w Europie?

Straż Graniczna potrzebuje systemu teleinformatycznego przede wszystkim na własne potrzeby: do wymiany informacji, organizacji pracy, szkoleń, ale głównie dostępu do danych, których potrzebują nadgraniczne placówki. Każdy kontroler na granicy, obojętnie czy jest to granica lądowa, morska czy powietrzna, musi mieć informacje, czy dana osoba może wyjechać, czy też być może jest poszukiwana. Straż Graniczna jest więc pewnego rodzaju filtrem, chroniącym państwo, i może zatrzymać takie osoby. Jeżeli kontroler na granicy będzie miał sprawny i szybki dostęp do informacji zgromadzonych nie tylko w bazach danych SG, ale i innych, służących bezpieczeństwu państwa zasobów informacyjnych, filtr ten będzie działał bardziej skutecznie. Trzeba dodać, że za poszukiwaną osobą nie trzeba w tym przypadku prowadzić skomplikowanych pościgów, w przypadku chęci wyjazdu z kraju musi się sama zgłosić do kontroli (pomijając sprawę nielegalnego przekroczenia granicy) - mówi płk Cezary Zalewski, dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Telefonia IP na straży granic

Schemat struktury projektu

Z jednej strony, każde z zadań stojących przed SG wymaga posługiwania się nowoczesnym systemem telekomunikacyjnym, z drugiej - tworzenie i utrzymywanie takiego systemu nie jest obowiązkiem Straży. Dlatego cztery lata temu Telekomunikacja Polska na prośbę Straży Granicznej rozpoczęła projektowanie rozwiązania, które miałoby uwolnić SG od utrzymywania własnego systemu telekomunikacyjnego. Tworzenie koncepcji rozpoczęto wiosną 2000 r. Podczas kolejnych spotkań przedstawiciele SG i TP stwierdzili, że pochodzący z lat 70. dotychczasowy system łączności nie spełni wymogów stawianych przez SG. Wtedy to pojawiły się koncepcje zbudowania rozległego i nowoczesnego systemu wymiany danych. 30 czerwca 2002 r. wszystkie przejścia graniczne w Polsce uzyskały możliwość dostępu do centralnych baz danych. Wybudowanie takiej sieci nie spełniło jednak wszystkich zamierzeń. W połowie roku zdecydowano się na rozbudowę sieci wymiany informacji między wszystkimi placówkami SG w systemie outsourcingu, wyznaczając datę ukończenia wdrożenia na 30 kwietnia 2004 r., tuż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

System komunikacji, który ma sprostać wymaganiom SG, działa już i ma być rozbudowywany. Oparto go na telefonii IP. Wykorzystuje rozwiązania firmy Cisco Systems.

W Straży Granicznej pracuje ok. 16 tys. funkcjonariuszy. Uruchomienie systemu trwało ok. pół roku i od razu można było pracować, co przy specyfice służby jest sprawą zasadniczą. Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwiło przeniesienie do innych zadań, bezpośrednio związanych z ochroną granicy, prawie 800 ludzi, dotychczas zajmujących się przetwarzaniem papierowych informacji, nadawaniem i odbieraniem faksów itp. Oszczędności wynikające z lepszego funkcjonowania organizacji, wprowadzenia nowoczesnego systemu teleinformatycznego można szacować na ok. 20 mln zł, chociaż nie jest to suma, która bezpośrednio wpłynęła do budżetu państwa - wyjaśnia kpt. Grzegorz Wojtkun, naczelnik Wydziału Telekomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dlaczego telefonia IP?

Telefonia IP na straży granic

Schemat węzła końcowego systemu

Standardową telefonię powoli wypierają nowe technologie. Bez Internetu trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji. Mając to na względzie i jednocześnie stojąc przed koniecznością unowocześnienia struktur łączności w SG, zdecydowano się na budowę systemu, który umożliwi dostęp zarówno do Internetu, jak i połączeń głosowych za pomocą jednej infrastruktury.

W sieci telefonii IP zbudowanej na potrzeby Straży Granicznej bez dodatkowych kosztów jest prowadzona bardzo intensywna łączność wewnętrzna - razem z rozwiązaniem IP powstała także infrastruktura ethernetowa. Podczas budowy sieci przez TP wykorzystano niektóre, już istniejące fragmenty infrastruktury telefonicznej, głównie okablowanie budynków. Konwencjonalne linie telefoniczne zostały ucyfrowione przez zastosowanie modemów VDSL.


TOP 200