Telefonia IP na granicy

Telekomunikacja Polska razem z Cisco Systems i NextiraOne Polska rozpoczęły wdrażanie sieci telefonii IP, zastępującej dotychczasowy system analogowej łączności Straży Granicznej. Będzie to największe w Europie wdrożenie telefonii IP, a zarazem jedno z największych przedsięwzięć outsourcingowych sektora publicznego w Polsce.

Polska Straż Graniczna przy współpracy z TP rozpoczęła realizację jednego z największych w Europie systemów telefonii IP – o wartości kilkudziesięciu milionów zł – który bezpiecznie połączy ponad 6,5 tys. stanowisk komunikacyjnych, rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Nowa sieć telefonii IP zapewni transmisję głosu i danych między 12 oddziałami regionalnymi i ponad 300 placówkami Służb Granicznych oraz umożliwi bezpieczny dostęp do intranetu i Internetu wszystkim upoważnionym osobom sektora służb granicznych. Wraz z dodatkowymi usługami tekstowymi (przesyłanie komunikatów tekstowych), system pozwoli na obniżenie kosztów administracji i szkoleń, co w efekcie umożliwi skierowanie większej liczby umundurowanych pracowników do ochrony przyszłego odcinka najdłuższej lądowej granicy Unii Europejskiej.

Zobacz również:

Rozwiązanie telefonii IP, dostosowane do współpracy z siecią pakietową POLPAK Telekomunikacji Polskiej, obejmuje łącza Frame Relay oraz ISDN, dla których NextiraOne przygotowała odpowiednie aplikacje platformy Cisco AVVID. W wersji docelowej, system łączności Straży Granicznej połączy ponad 6500 telefonów IP Cisco 7900, centralek IP PBX Cisco Call Manager oraz systemów odpowiedzi głosowych Cisco IP IVR.

Do zapewnienia bezpiecznych transmisji zastosowano rozwiązania zabezpieczające Firewall PIX, a do koncentracji ruchu – produkty VPN 3015. Trasowanie połączeń mają zapewnić wielousługowe platformy serii Cisco 3600 i 3700 wraz z uruchomionymi usługami Survivable Remote Site Telephony.

Wdrażane rozwiązanie wyprzedza pod względem technologii nie tylko systemy łączności stosowane przez krajowe instytucje państwowe, ale także przez służby graniczne państw Unii Europejskiej. Sam system łączności IP jest budowany w systemie outsourcingu – bez ponoszenia przez Straż Graniczną nakładów budżetowych.


TOP 200