Telefon prepaid z akademika

W akademiku Feniks Akademii Ekonomicznej w Poznaniu został wdrożony przez TP SA i firmę ProTel system PrePaid, który pozwala studentom na kontakt telefoniczny z każdego pokoju, a uczelni na bieżącą i dokładną kontrolę kosztów.

W akademiku Feniks Akademii Ekonomicznej w Poznaniu został wdrożony przez TP SA i firmę ProTel system PrePaid, który pozwala studentom na kontakt telefoniczny z każdego pokoju, a uczelni na bieżącą i dokładną kontrolę kosztów.

Głównym problemem ograniczającym do tej pory możliwość swobodnego udostępnienia studentom telefonów stacjonarnych była konieczność precyzyjnego naliczania kosztów połączeń realizowanych przez poszczególne osoby.

Zobacz również:

  • Ta chmurowa usługa Amazona odejdzie wkrótce do lamusa
  • Inicjatywa Pangea pomoże walczyć z cyfrowym wykluczeniem

PrePaid to system rejestrujący i limitujący rozmowy telefoniczne. Każdy student, który chce dzwonić z telefonu zainstalowanego w pokoju, musi wpłacić określoną kwotę, pozwalającą na przeprowadzenie adekwatnej do niej - liczby rozmów. Po wykupieniu w administracji uczelni określonego limitu student uzyskuje informację o indywidualnym kodzie dostępu, umożliwiającym mu zewnętrzne połączenie telefoniczne.

PrePaid kontroluje na bieżąco wykorzystanie limitu rozmów i w razie jego wyczerpania, po wcześniejszych czterech ostrzegawczych sygnałach telefonicznych, przerywa rozmowę. Informacja o stanie konta pojawia się - po podniesieniu słuchawki - na wyświetlaczu aparatów cyfrowych. Posiadacze aparatów analogowych o tym, ile z limitu jeszcze pozostało, mogą dowiedzieć się pod udostępnionym im numerem telefonu.

Zastosowany w akademiku Feniks system PrePaid oparto na serwerze teleinformatycznym Siemens Hicom 330 E.


TOP 200