Telefon na piratów

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania - PRO posiadające koncesję na ochronę praw autorskich w dziedzinie oprogramowania komputerowego, zapowiada uruchomienie w ciągu miesiąca "gorącej linii" telefonicznej. Posłuży ona do zbierania m.in. anonimowych informacji o wykorzystywaniu nielegalnego oprogramowania. Pierwszych efektów swej działalności PRO spodziewa się za 2-3 miesiące.

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania - PRO posiadające koncesję na ochronę praw autorskich w dziedzinie oprogramowania komputerowego, zapowiada uruchomienie w ciągu miesiąca "gorącej linii" telefonicznej. Posłuży ona do zbierania m.in. anonimowych informacji o wykorzystywaniu nielegalnego oprogramowania. Pierwszych efektów swej działalności PRO spodziewa się za 2-3 miesiące.

Według zapowiedzi Romana Dolczewskiego, wiceprezesa PRO, w ciągu trzech miesięcy powołana zostanie Agencja Ochrony Praw Autorskich Teleinformatyki. Przy niej utworzony zostanie Rejestr Produktów Oprogramowania, do którego swe produkty będą mogli zgłaszać producenci i importerzy.

Rejestr ma być podstawą do prowadzenia działań zwalczających piractwo. Opłata za wpis do rejestru ma być jednakowa dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Nie będzie ona wysoka - zapowiedział Roman Dolczewski.

Koszty związane z dochodzeniem praw autorskich ponosić będzie ich właściciel. Zależeć one będą od zasięgu akcji. Agencja ze swej strony zapewni obsługę prawną i - poprzez współpracę z Policją i Prokuraturą - dochodzeniowo-śledczą.

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania nie jest zainteresowane zwalczaniem piractwa użytkowników indywidualnych. Jak powiedział Roman Dolczewski "Nas interesują tylko firmy, instytucje, organizacje i urzędy". PRO wielkość nielicencjonowanego oprogramowania na polskim rynku szacuje na poziomie 80% i przewiduje, że w ciągu 2 lat uda się ją zmniejszyć do 40-50%.

Do zbierania informacji nt. nielegalnego wykorzystywania oprogramowania posłuży m.in. "gorąca linia" telefoniczna. Według wiceprezesa PRO, ta forma uzyskiwania informacji najlepiej sprawdza się w USA, w analogicznej do PRO amerykańskiej organizacji Software Publishers Association (SPA).

Najczęściej anonimowo telefonują pracownicy firm, w których są lub byli zatrudnieni, motywowani zawiścią lub pretensjami do kierownictwa. Roman Dolczewski zapowiedział, że "gorąca linia" uruchomiona zostanie w Polsce w ciągu najbliższego miesiąca.


TOP 200