Telefon do chmury

Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wymieniła infrastrukturę telekomunikacyjną na system Unified Communications as a Service.

Tradycja spółdzielczość finansowa sięga czasów przedwojennych, gdy telefony były dobrem rzadkim, a ich przyszłość była cokolwiek niepewna. W roku 1995, gdy powstawała Krakowska SKOK telefon wprawdzie spowszechniał, ale wyrastała mu już potężna konkurencja w postaci pierwszych, dość wówczas nieporęcznych telefonów komórkowych. Równo 20 lat później przyszła pora na to, żeby tradycyjną centralę telefoniczną wymienić na rozwiązanie oferowane w chmurze obliczeniowej przez Orange Polska i Integrated Solutions.

Wirtualna centrala

Wstępne rozmowy na temat wprowadzenia systemu UCaaS (Unified Communications as a Service) rozpoczęły się w czerwcu 2014 r., natomiast sam projekt rozpoczął się w styczniu 2015 r. Modernizacja infrastruktury w Krakowskiej SKOK polegała na wymianie dotychczasowej centrali telefonicznej na wirtualną oraz zmianie telefonów.

Zobacz również:

Przeniesienie usług głosowych do UCaaS wiązało się z modyfikacją środowiska, która objęła zwiększenie przepustowości wychodzącej do 512 kb/s, a także wymianę urządzeń umożliwiających realizację usług głosowych. Samo wdrożenie UCaaS i migracja numerów telefonicznych zostało przeprowadzone w lutym i zakończyło się w marcu br.

„Dzięki integracji usług transmisji danych i usług głosowych uprościliśmy infrastrukturę teleinformatyczną, eliminując konieczność utrzymywania dodatkowych, osobnych łączy usług głosowych oraz własnych urządzeń, o kosztach nie wspominając. Dodatkowo, w przypadku naszej SKOK zbiegło się to ze „śmiercią techniczną” naszej centralki telefonicznej. Wykorzystując UCaaS odtworzyliśmy dotychczasową funkcjonalność centralki jednocześnie dodając nowe, m.in. usługi telekonferencyjne, firmową książkę telefoniczną czy choćby numerację skróconą obejmującą wszystkie oddziały. Zalety integracji usług już zostały potwierdzone przy okazji przenoszenia oddziału do nowej lokalizacji” – relacjonuje Waldemar Owczarski, kierownik Działu IT w Krakowskiej SKOK.

Realna komunikacja

Działalność Krakowskiej SKOK obejmuje teren Krakowa i okolic. Projektem wdrożenia usług Unified Communications as a Service objętych zostało 13 oddziałów – w tym np. w Akademii Górniczo-Hutniczej, Bieżanowie i Niepołomicach. Obecnie wykorzystywanych jest ok. 60 aparatów telefonicznych wynajmowanych w ramach usługi cloud computing od Orange Polska i Integrated Solutions. Nowy system ma wszystkie funkcje tradycyjnej telefonii, a dodatkowo pozwala na korzystanie z innych usług. „Pomijając numerację skróconą oraz nielimitowane połączenie wewnątrzfirmowe, wyeliminowano także korzystanie ze sprzętowych faksów na rzecz usługi fax2mail oraz wdrożono cykliczne, wcześniej wspomniane, telekonferencje” – mówi Waldemar Owczarski, kierownik Działu IT w Krakowskiej SKOK.

Wśród nowych funkcjonalności z największym uznaniem spotkała się możliwość przeprowadzania wieloosobowych telekonferencji, eliminujących konieczność osobistych spotkań kierowników oddziałów z zarządem.

Instytucje finansowe, podobnie jak wszystkie firmy starają się racjonalizować kosztowo swoją działalność, więc nie powinno dziwić, że jednym z biznesowych celów wdrożenia było obniżenie kosztów teleinformatyki w Krakowskiej SKOK. Cel udało się osiągnąć dzięki uproszczeniu infrastruktury teleinformatycznej. Nowy system jest bezpieczny i niezawodny.

„Ponieważ usługi głosowe stanowią integralną składową usługi Biznesowy VPN, są traktowane na równi z transmisją danych. Dzięki temu, że Orange zarządza routerami CE (Customer Edge), prowadzony jest całodobowy monitoring routerów i ewentualne awarie są od razu usuwane” – mówi Waldemar Owczarski.

Korzyści biznesowe:

- obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej,

- oddanie zarządzania nią firmie zewnętrznej,

- eliminacja dodatkowych łączy dla usług głosowych,

- eliminacja własnych urządzeń (centrali telefonicznej i aparatów),

- uproszczenie infrastruktury teleinformatycznej,

- dodanie nowych funkcjonalności - wideokonferencje,

- firmowa książka teleadresowa, skrócona numeracja w oddziałach,

- usprawnienie komunikacji pomiędzy oddziałami,

- eliminacja sprzętowych faksów na rzecz usługi fax2mail.


TOP 200