Telefon GSM zamiast przewodnika

Realizowana przez PTC w sieci Era nowa usługa lokalizacyjna "Serwisy lokalne", ma ułatwić podróżowanie posiadaczom telefonów GSM z funkcją WAP.

Realizowana przez PTC w sieci Era nowa usługa lokalizacyjna "Serwisy lokalne", ma ułatwić podróżowanie posiadaczom telefonów GSM z funkcją WAP.

Dzięki niej użytkownik telefonu komórkowego z WAP może łatwo zlokalizować swoją pozycję w nieznanej dla siebie okolicy, odnaleźć kino, bankomat lub aptekę lub skorzystać z bazy serwisowej czy teleadresowej - zawierającej ponad 1,5 tysiąca propozycji.

Stale rozszerzana usługa "Serwisy lokalne" jest dostępna w sieci Era od połowy października br. na obszarze 17 dawnych województw (elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego, bydgoskiego, pilskiego, gorzowskiego, poznańskiego, konińskiego, zielonogórskiego, leszczyńskiego, kaliskiego, legnickiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego), natomiast od 2002 r. obejmie cały kraj.

Cennik usługi odpowiada taryfie połączeń z WAP, a od 2002 r. - dodatkowo za każde określenie obszaru geograficznego, w którym przebywa użytkownik - będzie pobierana opłata w wysokości 1 zł netto. Do końca 2001 r. z usługi tej można korzystać bezpłatnie. Więcej informacji www.era.pl .


TOP 200