Telecom Italia broni się przed przejęciem

Zarząd Telecom Italia (TI), największego włoskiego operatora telekomunikacyjnego, spotkał się dzisiaj w celu przedyskutowania sposobów obrony przed przejęciem firmy przez Olivetti. Rzeczniczka TI nie chciała skomentować informacji pochodzących z bankowych źródeł, czy firma rzeczywiście poszukuje kredytu w wysokości ok. 20 mld USD, mającego pomóc jej w walce z Olivetti.

Zarząd Telecom Italia (TI), największego włoskiego operatora telekomunikacyjnego, spotkał się dzisiaj w celu przedyskutowania sposobów obrony przed przejęciem firmy przez Olivetti. Rzeczniczka TI nie chciała skomentować informacji pochodzących z bankowych źródeł, czy firma rzeczywiście poszukuje kredytu w wysokości ok. 20 mld USD, mającego pomóc jej w walce z Olivetti.

Olivetti uważa, że poszukiwanie przez IT wsparcia finansowego jest niezgodne z prawem, i złożyło w tej sprawie skargę do Consobu, organu nadzorującego włoski rynek giełdowy.

Podczas spotkania zarząd TI prawdopodobnie omawiał kilka możliwości odparcia ataków Olivetti, włączając w to m.in. odkupienie własnych akcji, fuzję z przynoszącym Telecom Italia duże zyski Mobile lub zwiększenie w nim udziałów (obecnie TI ma w nim 60%). Jednak każde takie posunięcie musi uzyskać aprobatę co najmniej 30% akcjonariuszy.

Zarząd TI rozważa też ewentualne złożenie apelacji w Regionalnym Trybunale Administracyjnym w Rzymie przeciwko decyzji Consobu, aprobującej ofertę przejęcia, przedstawioną przez Olivetti. Odwołanie ma bazować na klauzuli zawartej w ofercie Olivetti, która zastrzega prawo pozytywnego rozpatrzenia oferty, nawet gdy zostanie ona zaakceptowana przez mniej niż 67% akcjonariuszy TI.

Inwestorzy przeciwni przejęciu TI przez Olivetti kontrolują obecnie ok. 20% akcji włoskiego operatora. Elementem poddanym krytyce przez Franco Bernable, prezesa TI, jest to, że Olivetti musiałoby także przejąć długi TI, a to w połączeniu z zadłużeniem Olivetti może uniemożliwić jakiekolwiek inwestycje.

______

Olivetti uzyskała zgodę na przejęcie Telecom Italia