Tele2 międzystrefowo

Prezes URT wydał Tele2 Polska zezwolenie na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i świadczenie usług międzystrefowych. Tele2 otrzymała prefix 1061.

URT wydał Tele2 Polska, znanej dotychczas ze świadczenia usług transmisji danych i telefonii VoIP, zezwolenie na świadczenie międzystrefowych usług telefonicznych. Tele2 Polska skierował w tej sprawie wniosek do URT na początku stycznia br. Decyzją z 21 marca Regulator przydzielił operatorowi prefiks 1061, jako numer dostępu do sieci Tele2 Polska w połączeniach międzymiastowych.

Zobacz również: