Tele2 kontra TPSA

PAP: Operator telekomunikacyjny Tele2 domaga się odszkodowania od Telekomunikacji Polskiej z tytułu utraconego zysku. Według dyrektora spółki Fredrika de Lerigona TPSA nie podporządkowała się majowej decyzji URTiP, umożliwiającej Tele2 oferowanie połączeń do sieci komórkowej.

Tele2, w skierowanym do sądu pozwie domaga się od TP SA 370 tys. zł odszkodowania, zarzucają Telekomunikacji Polskiej, że w strefie numeracyjnej Warszawa i Szczecin, nie realizuje zleceń preselekcji abonentów, którzy podpisali z firmą umowę na świadczenie usług telefonicznych. Preselekcja ułatwia klientom korzystanie z usług międzystrefowych Tele2, bez konieczności każdorazowego wpisywania prefiksu operatora.

Zobacz również:


TOP 200