Tele2 dostało milion złotych kary

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na operatora 1 mln zł kary za naciąganie klientów przy zawieraniu umów.

"Z materiału dowodowego zebranego przez Prezesa UKE wynika, iż w trakcie pozyskiwania telefonicznego klientów partnerzy Tele2 nie podawali pełnej i rzetelnej informacji wynikającej z faktu zawierania umowy na odległość. Schematy rozmowy ustalone przez Tele2 nie były w pełni respektowane przez partnerów Tele2 w czasie procedury telefonicznego pozyskiwania klienta. Przede wszystkim:

- nie informowano rozmówcy w imieniu czyim i na czyją rzecz prowadzona jest rozmowa (pracownicy partnerów Tele2 przedstawiali się jako dzwoniący z "telekomunikacji" - co mogło wprowadzać rozmówcę w błąd, iż dzwoniący jest pracownikiem TP, czyli spółki z która łączy go już umowa)

- nie informowano abonenta o zamiarze przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w celu zawarcia umowy (z materiałów załączonych do akt wynika, że pracownicy partnerów Tele2 sugerowali wręcz wycinanie z nagrania rozmowy elementów, które mogłyby służyć jako dowód poświadczający brak woli zawarcia umowy przez rozmówcę)

- rozmowy wykonywane przez telemarketerów były tak prowadzone, by doprowadzić rozmówcę do przekonania, iż Tele2 w rozmowie telefonicznej przedstawia ofertę, a rozmówca wyraża jedynie zgodę na wysłanie materiałów promocyjnych dotyczących świadczonych usług.

Po tak przeprowadzonej rozmowie klient Tele2 odbierając materiał, na wysłanie którego w czasie rozmowy telefonicznej wyraził zgodę w przekonaniu, że kwituje wyłącznie odbiór przesyłki, podpisywał dokument będący zleceniem preselekcji na rzecz Tele2. Tym samym pisemnie niejako potwierdzał istnienie stosunku zobowiązaniowego łączącego tegoż klienta z Tele2, zlecając jednocześnie przekierowanie wszystkich rozmów przez sieć Tele2. Wprowadzony w błąd klient realizował do czasu otrzymania pierwszej faktury od Tele2 usługi telekomunikacyjne będąc nieświadomym tego, że bez jego świadomej zgody dokonano zmiany dostawcy usług" - poinformował UKE, uzasadniając nałożenie kary.