Tele Atlas: cyfrowe mapy z Polski

Dostawca map cyfrowych oficjalnie otworzył polskie biuro. W 2005 r. Tele Atlas przejął za 2,9 mln euro spółkę należącą do PPWK - PPWK Geoinvent wraz z opracowaną przez polskich inżynierów technologią Mobile Mapping, która będzie wykorzystywana przy produkcji map. Polska, oprócz centrum przetwarzania danych, będzie również przyczółkiem ekspansji firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Jack Reinelt dyrektor zarządzający Tele Atlas Europe EMEA

Jack Reinelt dyrektor zarządzający Tele Atlas Europe EMEA

"Tele Atlas jest międzynarodowym dostawcą map cyfrowych, które wykorzystywane są w urządzeniach nawigacji osobistej, samochodowej i telefonach komórkowych" - mówi Jack Reinelt dyrektor zarządzający Tele Atlas Europe EMEA. Notowana na giełdach w Amsterdamie i Frankfurcie holenderska spółka sprzedała w 2005 r. ponad 6 mln cyfrowych map, a jej przychody sięgnęły 200 mln euro (prognozy na ten rok mówią o 250 mln euro). Polska będzie centralą Tele Atlas na Europę Środkowo-Wschodnią. "Polska została wybrana z dwóch przyczyn. Po pierwsze, rok temu kupiliśmy zlokalizowaną w Łodzi firmę, która opracowała technologię Mobile Mapping. Po drugie jest ona dla nas bardzo ważnym rynkiem. Dlatego uruchamiamy drugie biuro także w Warszawie" - tłumaczy Reinelt.

Stefan Dunin-Wąsowicz,  dyrektor zarządzający Tele Atlas Polska

Stefan Dunin-Wąsowicz, dyrektor zarządzający Tele Atlas Polska

Przejęty przez Tele Atlas PPWK Geoinvent już wcześniej współpracował z tą spółką. Opracowana w Polsce technologia Mobile Mapping służy do zbierania informacji o drogach nie tylko w naszym kraju, ale także w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Specjalnie wyposażane i oprogramowane w Łodzi samochody przejeżdżają 1,5 mln km dróg rocznie. "Mobile Mapping będzie wykorzystywany tam, gdzie jest najbardziej efektywny czyli do budowy bazy danych o sieci dróg głównych i autostrad"- mówi Stefan Dunin-Wąsowicz, dyrektor zarządzający Tele Atlas Polska. Przejęta przez Tele Atlas technologia będzie coraz szerzej wykorzystywana do przygotowywania map.

Dobiega właśnie końca proces "objeżdżania" wszystkich amerykańskich i kanadyjskich autostrad. Dane trafiają do Łodzi, gdzie zostaną przetworzone. "Ośrodek w Łodzi ma status światowego centrum technologii dla naszej grupy i centrum przetwarzania danych. W ostatnim czasie odnotowaliśmy dramatyczny wzrost zatrudnienia z 40 do prawie 150 osób. Część stanowią pracownicy kontraktowi, którzy prowadząc nasze samochody podróżują po całym świecie" - mówi Stefan Dunin-Wąsowicz.

Ulepszanie technologii

Samochód pomiarowy Tele Atlas

Samochód pomiarowy Tele Atlas

Tele Atlas zamierza w latach 2007-2009 zainwestować w Polsce 3 mln euro w budowę centrum przetwarzania danych i rozwój technologii, przede wszystkim automatyzacji procesu przetwarzania danych. "Proces ten skróci się z kilku miesięcy do kilku dni, zaś wszelkie aktualizacje na bieżąco przesyłane do użytkowników" - mówi Stefan Dunin-Wąsowicz.

Na rynku polskim Tele Atlas pozyskuje część danych do map od innych spółek (m.in. od Imagisu), zamierza jednak coraz więcej danych zbierać samodzielnie. Do końca 2006 r. pokrycie Polski mapą Tele Atlas będzie sięgać 47%, a do końca 2007 r. - 100%. W w pełni użyteczna mapa nawigacyjna Polski będzie zawierać 425 tys. km dróg.

Zapewne wpłynie to na obraz tego rynku. Stefan Dunin-Wąsowicz jest jednak przekonany, że zawsze będzie zapotrzebowanie na różnego typu warstwy informacyjne, które Tele Atlas - jako konsolidator i integrator danych - będzie kupował od polskich graczy. Na polskim rynku map cyfrowych działają Geosystem - produkujący AutoMapę, Imagis - dostawca MapyMap i PPWK z Nawigo2.

"Obok tworzenia map nawigacyjnych, pracujemy także na zlecenie sektora publicznego. Na ukończeniu jest trójwymiarowa mapa Wrocławia która będzie dostępna w Internecie. Wykonujemy także usługi dla zarządów dróg. Nasze samochody są stosowane do wykonywania ewidencji drogowej" - wylicza Dunin-Wąsowicz.

Orientuj się w MMS

Mobile Mapping System to technologia szybkiego pozyskiwania aktualnych danych przestrzennych obejmujących pas drogowy wraz z najbliższym otoczeniem. Główne elementy systemu to samochód pomiarowy wyposażony w specjalnie zaprojektowany zestaw kamer, urządzenia pozycjonujące rejestrowane obrazy i oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie danych MMS do geograficznych baz danych (GIS). Pozycja samochodu obliczana jest w oparciu o uśredniane dane pochodzące z trzech źródeł: pomiar pozycji samochodu w przestrzeni geograficznej, GPS, pomiar przejechanego dystansu (odometr) i pomiar zmiany kątów (żyroskop).

Interpretacja danych MMS następuje w specjalnym oprogramowaniu fotogrametrycznym Object Aquisition Stereo Image System (OASIS). Pozwala ono na wizualizację danych zewnętrznych i pomiary 3D w systemie opartym na obrazie stereo. Umożliwia również cyfrową korekcję zebranych obrazów. Interpretacja danych i pomiary odbywają się w biurze, a nie w terenie. Tym samym jednokrotne zebranie danych ułatwia wielokrotną interpretację i weryfikację. Na koniec opracowane dane zostają zapisane w bazach GIS lub dowolnym formacie wymaganym przez klienta.

Jednym z nowych zastosowań MMS wymyślonych przez łódzkie centrum Tele Atlas jest prowadzenie ewidencji drogowej. System pozwala na rejestrację zdarzeń drogowych (m.in. dziury, zdarta nawierzchnia i koleiny), obiektów wyposażenia drogi (znaki drogowe), wreszcie aktualizację danych ewidencji dróg. (SK)