Tegoroczne wydatki na rozwiązania IT sięgną kwoty 3,77 bln USD

W raporcie opublikowanym wczoraj przez znaną firmę analityczną Gartner można przeczytać, że w tym roku obroty na rynku rozwiązań IT wzrosną o 3,2% (licząc rok do roku) i zamkną się astronomiczną kwotą 3,77 bln USD (3 tysiące 770 mld USD).

Szacuje się, że wydatki na oprogramowanie używane przez przedsiębiorstw wzrosną w tym roku o 8,5 % w porównaniu z 2018 rokiem i wyniosą 431 mld USD. Do oprogramowania tego typu zalicza się takie narzędzia, jak: ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw) CRM (zarządzanie relacjami z klientami), oprogramowanie open-source oraz oprogramowanie obsługujące chmury i lokalne centra danych. Większość wydatków w tej grupie (bo 214 mld USD; co oznacza wzrost o 17,5%) przypada na aplikacje i narzędzia zarządzające chmurami.

Tegoroczne wydatki na rozwiązania IT sięgną kwoty 3,77 bln USD

Wydatki na usługi informatyczne i systemy centrów danych również przyczynią się znacząco do ogólnego wzrostu obrotów. I tak wydatki na systemy centrów danych (w tym serwery, pamięci masowe i technologie sieciowe) wzrosną o 4,2 %, do 210 mld USD. W tym samym czasie wydatki na usługi IT wzrosną o 4,7%, do 1,03 bln dolarów.

Zobacz również:

Wydatki na komunikację (w tym na mobilne i stacjonarne usługi oraz zunifikowaną komunikację) ) wzrosną o 1,3% do 1,4 bln USD. Jednocześnie wydatki na urządzenia używane przez firmy (głównie chodzi tu o komputery PC, tablety, smartfony i drukarki) wzrosną o 1,6% do 679 mld USD.


TOP 200