Technologie w centrach danych

Zarządzanie infrastrukturą centrum danych

W przypadku tak wielu systemów istniejących w centrum danych, bez zastosowania odpowiedniego oprogramowania, trudno o wnioski pozwalające na optymal izację infrastruktury. W prostych rozwiązaniach wprowadzane są systemy nadzoru oraz monitoringu. Dane z tego typu systemów są rozproszone i trudno zapewnić skuteczne powiązania między nimi.

Przykład aplikacji DCIM. Źródło: apc.com

Przykład aplikacji DCIM. Źródło: apc.com

Nową propozycją są systemy DCIM (Data Center Integration Management), pozwalające zintegrować różne elementy zarządzania infrastrukturą centrum danych w jednym systemie. Wykorzystanie DCIM umożliwia zautomatyzowanie optymalizacji procesów zachodzących w centrum danych, a co za tym idzie – automatyzację redukcji kosztów. Implementacja DCIM pozwala także szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy, dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym oraz specjalnym narzędziom. DCIM najczęściej zawiera wizualizację infrastruktury, co przyspiesza lokalizację usterek. DCIM potrafi dać pełną i szybką odpowiedź, ile energii zużywamy aktualnie, jaką ilością energii dodatkowo dysponujemy,a także gdzie możemy zwiększyć efektywność energetyczną. Odpowiednie monitorowanie i alarmowanie pomoże szybko wskazać, gdzie występuje problem z chłodzeniem lub zasilaniem. DCIM zdecydowanie upraszcza optymalizację i zarządzanie infrastrukturą centrum danych. Oczywiście będzie spełniał swoje zadanie tylko przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu czujników i elementów wyposażenia umożliwiających zarządzanie.

Zobacz również:

Kolokacja, dzierżawa zasobów czy budowa?

Wiele średnich i dużych organizacji staje przed decyzją dotyczącą budowy własnego centrum danych lub dzierżawy miejsca w istniejącym obiekcie. Przy budowie własnego centrum danych powinno się poddać analizie kilka czynników, takich jak: dostępność zasilania, zasilanie awaryjne, chłodzenie, ochrona przeciwpożarową, dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej oraz lokalizacja. Szczególnie dobrze dobrana lokalizacja rozwiązuje wiele problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego oraz odpowiedniej dostępności infrastruktury technicznej.

Budowa własnego centrum danych przynosi wiele korzyści. Główną zaletą jest maksymalny poziom kontroli nad całym środowiskiem centrum danych. Otrzymujemy kontrolę nad każdym aspektem centrum danych, włączając w to bezpieczeństwo, wybór indywidualnych rozwiązań technicznych, dopasowanie okien serwisowych do własnych procesów biznesowych. Niewątpliwą zaletą jest szybki dostęp do zasobów, szczególnie w przypadku gdy centrum danych jest zlokalizowane w tym samym budynku co organizacja. Nie narażamy się także na przerwy związane z brakiem łączności do zdalnego centrum danych przez łącza WAN. Prawdopodobnie nie zaistnieje również potrzeba relokacji istniejącego centrum danych. Największym problemem związanym z budową własnego centrum są koszty takiego przedsięwzięcia. Nie są to tylko wydatki związane z uruchomieniem usług, ale także zarządzaniem i nadzorem oraz udoskonaleniami i aktualizacjami. W praktyce trudno będzie przewidzieć koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum danych.

Alternatywą dla budowy własnego centrum danych będzie dzierżawa miejsca pod kolokację w zewnętrznym centrum danych lub dzierżawa kompletnych zasobów serwerowych. W tym przypadku mamy zawsze pewność co do stałości kosztów zapisanych w kontrakcie. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy nie modyfikujemy parametrów zakontraktowanych zasobów. Zaletą jest możliwość szybkiej aktualizacji i rozbudowy naszej konfiguracji. Dzierżawa większej liczby serwerów lub zasobów będzie realizowana niemal natychmiast. W centrum danych możemy spodziewać się także znacznie lepszych parametrów związanych z zasilaniem i chłodzeniem oraz dostępnością usług telekomunikacyjnych. W zależności od poziomów bezpieczeństwa możemy otrzymać pełną redundancję każdego z elementów centrum danych. Problem może w tym przypadku stanowić odległa lokalizacja centrum danych, w szczególności gdy zamierzamy wykonywać określone czynności serwisowe przy fizycznym dostępie do sprzętu. Połączenie do centrum danych będzie odbywało się zazwyczaj poprzez internet, co może komplikować dostępność usług. Trochę mniejszą wadą jest niewielka możliwość kontroli sprzętu.


TOP 200