Technologie w centrach danych

Chłodzić powietrzem czy cieczą?

Największą popularnością w zakresie chłodzenia alternatywnymi metodami cieszą się rozwiązania wykorzystujące chłodne powietrze jako naturalny czynnik chłodzący. Warunkiem zastosowania tego czynnika jest konieczność zapewnienia dopływu powietrza o odpowiednio niskiej temperaturze. Przykładem innowacji na tym polu może być wykorzystanie mechanizmu Kyoto Whell. W tym rozwiązaniu koło wykonane z odpowiednich stopów metal i o średnicy około 3 metrów obraca się wokół osi pomiędzy dwiema strefami – zimną (zewnętrzną) i ciepłą (wewnętrzną). Ciepłe powietrze pochodzące z serwerowni stanowi wewnętrzną strefę ogrzewającą metal, z którego wykonane jest koło. Zimne powietrze pochodzące ze strefy zewnętrznej znajduje się po drugiej stronie i chłodzi koło. Koło wykonując kolejne obroty jest naprzemiennie rozgrzewane i schładzane. W ten sposób niewielkim kosztem zapewniane jest chłodzenie serwerowni, oczywiście przy zapewnieniu odpowiednich warunków klimatycznych w ramach strefy zimnej/zewnętrznej.

Rozwiązanie DC BKT Elektronik.

Rozwiązanie DC BKT Elektronik.

W każdej strefie klimatycznej istnieje możliwość wykorzystania do chłodzenia cieczy, przykładowo wody. Chłodzenie cieczą jest skuteczniejsze w ciepłym klimacie niż chłodzenie powietrzem, występuje w wielu formach i kombinacjach. Najprostszym rozwiązaniem jest ciecz transferująca ciepło z elementów odprowadzających ciepłe powietrze z gorącej strefy centrum danych. Tego typu infrastruktura zawiera wieże chłodnicze, pompy, agregaty wody lodowej. Warto pamiętać, że taka instalacja powinna zostać skutecznie zabezpieczona przed wyciekami wody do obwodów zasilania. Kolejnym krokiem zaawansowania jest doprowadzenie cieczy do chłodzenia określonych elementów sprzętu sieciowego i serwerów, bezpośrednio odbierającej ciepło z radiatorów elektroniki. W tym przypadku systemy zapobiegające wyciekom muszą być jeszcze bardziej skomplikowane.

Zobacz również:

Innowacją na polu chłodzenia cieczą jest opatentowana przez IBM technologia pamięci termicznych. W omawianym rozwiązaniu istnieje możliwość pobierania i kumulowania energii potrzebnej do chłodzenia za pomocą wymienników ciepła, gdy jest najtańsza. Zamiana tak zmagazynowanej energii do postaci schłodzonego powietrza może być natomiast realizowana w dowolnym momencie, szczególnie w czasie gdy energia potrzebna do uzyskania niezbędnego poziomu chłodzenia jest droga. Rozwiązanie wykorzystuje materiał, który efektywnie akumuluje chłód.

Zasilanie w centrum danych

Zasilanie centra danych powinno składać się z kilku kluczowych elementów. Najważniejszym elementem są dedykowanie linie zasilania wysokiego napięcia doprowadzone do centrum danych od co najmniej dwóch firm energetycznych. Koniecznością jest dostęp do zasilania z różnych węzłów sieci, zakładając rozmaite trasy przebiegu kabli pomiędzy zakładem energetycznym a centrum danych. W ramach zapewnienia odpowiedniej redundancji procesów zasilania, koniecznością jest wykorzystanie efektywnych jednostek UPS, wspieranych przez redundantne generatory zasilania awaryjnego w odpowiedniej konfiguracji.

Niezarządzalny moduł dystrybucji zasilania PDU

Niezarządzalny moduł dystrybucji zasilania PDU

Innowacje na polu zasilania najczęściej są przeprowadzane na poziomie PDU (Power Distribution Unit). PDU jest elementem montowanym w każdej szafie RACK centrum danych, który zapewnia dystrybucję zasilania dla zainstalowanych urządzeń. Nowoczesne PDU potrafią wspierać zarządzanie energią na etapie jej dostarczania. Innowacje w PDU prowadzą do pomiarów i monitorowania środowiska zasilania. Możliwe jest mierzenie zużycia energii przez poszczególne maszyny przyłączone do PDU, kosztów energii, określenia trendów w wykorzystaniu energii. Wszystkie te właściwości mogą prowadzić do wniosków pozwalających zoptymalizować zarządzanie energią w centrum danych. Inne innowacje prowadzą do odpowiedniej redundancji oraz bezprzerwowej pracy wszystkich elementów zasilania.


TOP 200