Technologie radiowe w 2009 roku

Jak donosi Strategy Analytics, obroty na rynku rozwiązań bezprzewodowych osiągną w 2009 roku wartość 115 mld USD. Jednocześnie na technologie bezprzewodowe przypadać wtedy będzie 8% wydatków ponoszonych na wszystkie produkty informatyczne.

Newton, inna firma badająca rynek (mająca swoją siedzibę w Massachusetts), przewiduje, że za pięć lat obroty na rynku technologii bezprzewodowych zwiększą się trzykrotnie. Dane te dotyczą trzech rynków: Ameryki Północnej, Europy i Azji/Pacyfiku.

Głównym motorem rozwoju będą rozwiązania integrujące technologie mobilne i bezprzewodowe ze standardowymi aplikacjami uruchamianymi w przedsiębiorstwach. Na tego rodzaju rozwiązania firmy będą wydawać 19% wszystkich środków inwestowanych w technologie bezprzewodowe.

Maleć będą natomiast nakłady na oprogramowanie "middleware" i systemy operacyjne zarządzające urządzeniami bezprzewodowymi. Nakłady na te technologie osiągną w 2009 roku poziom odpowiednio 4% i 5% wszystkich wydatków. Rosnąć będą nakłady na takie technologie, jak: outsourcing, ASP (Applicaton Service Provider) i zarządzanie usługami (26%).

Wydatki na sprzęt instalowany po stronie klienta osiągną poziom 18%, a na sprzęt instalowany na zapleczu systemów informatycznych (back-end) osiągną poziom 9%. I na koniec dwie kolejne liczby obrazujące przewidywany rozkład wydatków na technologie bezprzewodowe w 2009 roku: szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy - 6%, publiczne punkty dostępu (hotspot) - 1%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]eygsgroup.com

TOP 200