Technologie i standardy usprawniające pracę sieci Wi-Fi

Znakomita większość produkowanych obecnie komputerów przenośnych ma wbudowany układ radiowy Wi-Fi albo port, w którym można zainstalować taki interfejs. I nie ma się czemu dziwić, bo jest to bardzo wygodna metoda komunikowania się z internetem. Dlatego firmy i organizacje wspierające połączenia radiowe cały czas pracują nad nowymi technologiami, które usprawnią pracę sieci Wi-Fi.

I tak na przykład organizacja WiGig Alliance (WGA) pracuje od jakiegoś czasu nad sieciami Wi-Fi, które będą transmitować dane w paśmie o częstotliwości 60 GHz. Transmisje danych w takich sieciach będą mogły odbywać się na krótkich odległościach (kilkunastu metrów) z szybkością do 7 Gb/s. To bardzo dużo w porównaniu z tym co oferują obecnie sieci Wi-Fi (czyli punkty dostępowe i interfejsy instalowane w komputerach), wykorzystujące standard 802.11n. Warto przypomnieć, że układy radiowe 802.11n obsługują jednocześnie dwa lub trzy strumienie danych i mogą łączyć dwa 20-MHz kanały. Dzięki temu sieć Wi-Fi może wtedy transmitować dane z szybkością od 100 do 300 Mb/s (teoretycznie, ponieważ w rzeczywiści są to nieco mniejsze przepustowości). Dla porównania - sieci 802.11g i 802.11a zapewniają transmisję danych z maks. szybkością 54 Mb/s (w rzeczywistości osiągane są przepustowości 20-24 Mb/s).

WGA zachęca producentów do współudziału przy projektowaniu i produkcji nowych rozwiązań Wi-Fi, opartych na technologii wykorzystującej pasmo o częstotliwości 60 GHz. Mają jednocześnie pozostać zgodne ze standardem 802.11n. Układy radiowe 60 GHz będą przeznaczone do obsługi aplikacji wymagających przesyłania dużych ilości danych na niewielką odległość z bardzo dużą szybkością (np. nieskompresowane dane wideo).

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie
  • Technologie, które miały być wieczne, a zostały zapomniane

WiGig Alliance udostępniła już producentom rozwiązań bezprzewodowych pierwszą wersję (1.0) standardu WLAN/60 GHz, mając nadzieję, że już niedługo na rynek trafią pierwsze rozwiązania wykorzystujące tę technologię. WiGig Alliance współpracuje ściśle z Wi-Fi Alliance. Obie organizacje chcą uruchomić program wydawania certyfikatów zgodności z nową technologią oraz opracować testy potwierdzające, że dany produkt wspiera oba standardy: 802.11n i WLAN/60 GHz.

WGA zapowiada, że wkrótce prześle propozycję specyfikacji WLAN/60 organizacji IEEE, mając nadzieję, że ta zaproponuje na jej bazie kolejny oficjalny standard 802.11. Prawdopodobnie tak się stanie biorąc pod uwagę fakt, iż organizacja IEEE powołała wcześniej do życia dwie nowe grupy robocze, które pracują nad gigabitowymi sieciami WLAN. Pierwsza grupa (802.11ad) pracuje właśnie nad sieciami Wi-Fi przesyłającymi dane w paśmie częstotliwości 60 GHz, a druga (802.11ac) nad sieciami Wi-Fi przesyłającymi dane w paśmie częstotliwości poniżej 6 GHz. WGA proponuje, aby układami scalonymi Wi-Fi kolejnej generacji obsługiwały wszystkie trzy częstotliwości: 60 GHz oraz 2,4 i 5 GHz.

Innowacje, których wprowadzenia do sieci Wi-Fi możemy się spodziewać w ciągu następnych 12-18 miesięcy:

* Klienci Wi-FI będą mogli się komunikować bezpośrednio, z pominięciem punktów dostępowych czy bezprzewodowych routerów.

Wi-Fi Alliance pracuje już nad taką specyfikacją. To rozwiązanie noszące nazwę Wi-Fi Direct, które (podobnie jak Bluetooth) wspiera protokoły pozwalające urządzeniom Wi-Fi odnajdywać się i identyfikować, a następnie budować bezprzewodowe połączenie. Specyfikacja będzie wspierać mechanizmy bezpieczeństwa 802.11n i Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2). WFA zamierza uruchomić pierwsze testy produktów pracujących zgodnie ze specyfikacją Wi-Fi Direct w trzecim kwartale br. Standard 802.11 wspiera co prawda połączenia peer-to-peer, ale nie obsługuje szeregu inteligentnych i zaawansowanych technologii, które zostały włączone do standardu Wi-Fi Direct.

* Nowe sieci Wi-Fi będą lepiej współpracować z technologią VoIP, za sprawą specjalnych protokołów, dzięki którym głos przesyłany przez sieci WLAN będzie mieć bardzo wysoką jakość.

* Kratowe sieci Wi-Fi. Połączenia kratowe (dzięki którym punkty dostępowe mogą się komunikować bezpośrednio) są obecnie dostępne, ale są budowane w oparciu o firmowe, niestandardowe technologie. IEEE pracuje nad takim standardem (802.11s) i obiecuje, że będzie gotowy w 2011 r.

* Producenci pracują też nad polepszeniem jakości sygnałów Wi-Fi i zamierzają wprowadzić do nich nowe technologie (mechanizmy korekcji błędów oraz technologie polepszające jakość sygnałów radiowych), dzięki którym sieci bezprzewodowe będą pracować równie niezawodnie jak sieci kablowe.

* Na rynku pojawią klienci Wi-Fi (komputery przenośne) wspierający inteligentne technologie, współpracujący z punktami dostępowymi w taki sposób, aby dane były absolutnie bezpieczne i przesyłane tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Latem br. mają zakończyć się prace nad kolejnym ważnym standardem WLAN: 802.11v. Zdefiniowano w nim wiele procedur, które pozwalają kontrolować konfigurację bezprzewodowych adapterów instalowanych w komputerach klientów. Będzie to na przykład procedura określająca, z którymi punktami dostępowymi mają prawo łączyć się bezprzewodowe adaptery klientów. Standard pozwoli obciążać równomiernie punkty dostępowe klientami. Obecnie jest to realizowane w taki sposób, że klientom odmawia się prawa korzystania z usług przeciążonych punktów dostępowych lub sesja jest przerywana (jeśli klient jest już podłączony).

Inna ważna opcja obsługiwana przez standard 802.11v pozwoli zmniejszyć pobór mocy urządzeń sieciowych WLAN, które są zasilane z baterii (np. telefony VoWLAN). IEEE chce też włączyć do standardu mechanizm, który zmniejszy obciążenie sieci pakietami generowanymi przez aplikacje zarządzające całym bezprzewodowym środowiskiem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200