Technologie dla miast i gmin

Kilkudziesięciu informatyków z urzędów gmin, powiatów i miast wzięło udział w konferencji CITINET. Została ona zorganizowana w Bielsku-Białej przez Cisco Systems Poland.

Kilkudziesięciu informatyków z urzędów gmin, powiatów i miast wzięło udział w konferencji CITINET. Została ona zorganizowana w Bielsku-Białej przez .

Konferencja była poświęcona technicznym aspektom funkcjonowania sieci w jednostkach samorządu terytorialnego. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie bezpieczeństwa, budowy sieci lokalnych na potrzeby urzędu i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Omówione zostały także problematyka tworzenia sieci bezprzewodowych i możliwości wykorzystania VoIP.

Z wypowiedzi uczestniczących w konferencji CITINET informatyków samorządowych wynika, że sytuacja w zakresie infrastruktury teleinformatycznej i wykorzystania systemów komputerowych jest w polskich miastach i gminach bardzo zróżnicowana. W wielu dużych ośrodkach miejskich projekty z zakresu technik informacyjnych nie ograniczają się tylko do wprowadzania zintegrowanych systemów wspomagających pracę urzędu. Podejmowane są też starania o budowę miejskich sieci szerokopasmowych służących wszystkim instytucjom publicznym. Często dzieje się to we współpracy z jednostkami uczelnianymi, tzw. sieciami MAN. Natomiast małe gminy wciąż jeszcze borykają się z podstawowymi problemami związanymi ze sprzętem i oprogramowaniem. Wszyscy zgodnie jednak podkreślają, że techniki informacyjne w coraz większym zakresie stają się niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania administracji w Polsce.


TOP 200