Technologia przyszłości dzisiaj

Jedną z firm softwe'rowych organizujących systematycznie spotkania użytkowników swego oprogramowania w skali europejskiej i światowej jest SAS Institute. Tematem wiodącym ostatniego spotkania SEUGI 95 (SAS European Users Group International), które odbyło się w Sztokholmie w dniach 29 maja - 2 czerwca br. były hurtownie danych (data warehouse), zwane także zbiorczymi bazami danych.

Jedną z firm softwe'rowych organizujących systematycznie spotkania użytkowników swego oprogramowania w skali europejskiej i światowej jest SAS Institute. Tematem wiodącym ostatniego spotkania SEUGI 95 (SAS European Users Group International), które odbyło się w Sztokholmie w dniach 29 maja - 2 czerwca br. były hurtownie danych (data warehouse), zwane także zbiorczymi bazami danych.

Dostarczanie informacji

SAS System of Information Delivery (system do dostarczania informacji) jest pakietem zintegrowanych modułów, dających możliwość dobrania zestawu zgodnego z wymaganiami. Podstawę systemu stanowi Base SAS służący dozarządzania informacją, analizy i przygotowania raportów, obsługi bazy danych SAS, zarządzania pamięcią oraz komunikacji między systemami SAS, działającymi na różnych platformach. Można do niego dołączyć dowolny zponad 20 pakietów komplementarnych, dodających właściwości funkcjonalne takie jak wielowymiarowe arkusze obliczeniowe, zarządzanie projektami, moduły do opracowania aplikacji w szybkim cyklu projektowych(Rapid Application Development - RAD), zaawansowane moduły statystyczne i in.

Nowa wersja 6.11 systemu SAS działa w sumie na 40 różnych platformach, w tym w Windows, OS/2 i na 23 różnych platformach unixowych.

Najważniejsze kierunki działalności SAS to tradycyjnie mocny w firmie pakiet statystyczny, narzędzia do przetwarzania analitycznego danych (Online Analytical Processing - OLAP), pakiet narzędziowy do opracowania aplikacji metodą RAD i nowe pakiety do zarządzania hurtownią danych.

Hurtownia danych

Jest to fizycznie wydzielona część danych firmy, przeznaczonych do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Zawiera zestaw informacji, zbudowanych z danych zebranych z wielu wydziałów firmy, zmodelowanych w taki sposób, aby ułatwić podejmowanie decyzji. Dane w hurtowni organizowane są przedmiotowo, nie zaś wg aplikacji, w których powstają lub które nimi zarządzają. Dane do hurtowni są dostarczane okresowo (na ogół co tydzień lub co miesiąc), w dogodnym czasie (nocą, w niedzielę), tak aby nie zakłócić normalnego działania systemów przetwarzania transakcyjnego. Zawartość hurtowni jest tylko czytana i nie podlega zmianom. Pozwala natomiast śledzić w czasie zmiany dotyczące określonych aspektów działalności firmy.

Efektywne korzystanie z danych w procesie podejmowania decyzji wymaga wykonania niewielu, ale za to złożonych zapytań do hurtowni, znacznie bardziej skomplikowanych niż przy przetwarzaniu transakcyjnym.

Zarządzanie hurtownią danych

Do zarządzania hurtownią danych można używać standardowych systemów zarządzania bazami danych (DB2, Oracle, Informix, Ingres, Sybase) lub stosować specjalne pakiety. Korzystanie z typowych systemów zarządzaniabazami danych jest jednak mało efektywne, gdyż ich właściwości są raczej przeznaczone do przetwarzania transakcji. Mają one wbudowane sprawdzanie integralności danych, trygery, zapamiętane procedury i in. Wszystko to powoduje, że nie zapewniają dostatecznie szybkiego przetwarzania skomplikowanych zapytań. Często także dane w hurtowni nie są znormalizowane, co utrudnia ich obsługę za pomocą relacyjnych systemów baz danych.

SAS Institute proponuje do zarządzania hurtownią danych swój system, zapewniający zarówno szybkie ładowanie danych do bazy zbiorczej hurtowni, jak i wyjątkowo szybką obsługę zapytań.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200