Technologia DataDirect w rozwiązaniach Sun Microsystems

Firma DataDirect Technologies, zajmująca się komponentami oprogramowania służącymi do przekazywania danych między bazami danych i systemami operacyjnymi, poinformowała, że jej produkt DataDirect Connect for JDBC (zestaw sterowników JDBC), będzie dołączany przez Sun Microsystems do rozwiązań Java Studio Creator oraz Sun Java System Application Server.

Wyposażenie Sun Java Enterprise System w sterowniki DataDirect Connect for JDBC ma zapewnić niezależność od bazy danych oraz uprościć i przyśpieszyć proces projektowania i opracowania aplikacji w języku Java.

Sun Microsystems przewiduje także włączenie sterowników JDBC DataDirect Technologies do produktów linii Java System Application Server, stanowiących opartą na technologii J2EE 1.4 platformę aplikacji webowych oraz Web services.

Zobacz również:

DataDirect Technologies jest partnerem firmy Sun Microsystems od momentu opracowania standardu JDBC w roku 1997. Firma oferuje zestawy zaawansowanych sterowników realizujących interfejs programistyczny JDBC API, certyfikowanych dla Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE). DataDirect Connect for JDBC jest zestawem opartym na standardach, w pełni niezależnym od bazy danych, zapewniającym dostęp do źródeł danych.


TOP 200