Techniki nauki nowych programów

Każdy użytkownik programów komputerowych zdaje sobie sprawę, jak ważna i niezbędna jest dostarczona razem z programem odpowiednia dokumentacja. Przykładowo program MS - Windows 3.0 zaopatrzono w świetnie opracowany, dość obszerny podręcznik, którego przestudiowanie wymaga jednak odpowiednio dużo czasu. Wraz ze wzrostem popularności MS Windows rosnąć zaczęło także zainteresowanie bardziej skutecznymi sposobami nauczenia się obsługi tego programu.Powstawać zaczęły programy komputerowe, które albo krok po kroku nauczały stylu pracy w MS Windows, albo w sposób interaktywny wyjaśniały działanie określonej części programu.

Każdy użytkownik programów komputerowych zdaje sobie sprawę, jak ważna i niezbędna jest dostarczona razem z programem odpowiednia dokumentacja. Przykładowo program MS - Windows 3.0 zaopatrzono w świetnie opracowany, dość obszerny podręcznik, którego przestudiowanie wymaga jednak odpowiednio dużo czasu. Wraz ze wzrostem popularności MS Windows rosnąć zaczęło także zainteresowanie bardziej skutecznymi sposobami nauczenia się obsługi tego programu.Powstawać zaczęły programy komputerowe, które albo krok po kroku nauczały stylu pracy w MS Windows, albo w sposób interaktywny wyjaśniały działanie określonej części programu.

Przykładem takiego programu jest program "Learn Windows" firmy Atre/Intec, NY, USA oraz program "Windease" rozprowadzany przez Bloc Publishing. Oba programy reklamuje się, że potrafią nauczyć obsługi MS Windows szybciej niż przez godzinę. Cena każdego z nich wynosi ok. 50 USD. Program "Windease" posiada dodatkową zaletę: jest uruchamiany w środowisku MS Windows - tak więc będąc kursem nauki (tutorial) jest jednocześnie w czasie bieżącej pracy w środowisku ściągawką, instrukcjami wyjaśniającymi (help).

Kolejnym uczącym (m.in. obsługi środowiska MS Windows) zespołem środków rozprowadzanym przez firmę Personal Training Systems jest interaktywny program komputerowy oraz audiokasety.

Następny przykład to program korzystający z tzw. multimediów, czyli z zastosowań komputera posługującego się dżwiękiem i animacją. Program ten przygotowała firma Comsell. Interaktywną naukę środowiska MS Windows prowadzi widoczna w jednym z okien na ekranie instruktorka, która w ten sposób jak na ekranie telewizyjnym, w trybie pełnej animacji, wyjaśnia i demonstruje działanie programu. Każdą sekwencję instruktażu można zatrzymać, cofnąć i jeszcze raz powtórzyć. Do korzystania z tego programu niezbędne jest wyposażenie komputera w odpowiednią kartę i stację wideodysków.


TOP 200