Techmex w Afryce Północnej

Techmex - poprzez Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych (SCOR) w Komorowie, którego spółka jest głównym udziałowcem - zrealizuje kontrakt na stworzenie ortofotomapy części Afryki Północnej.

Techmex - poprzez Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych (SCOR) w Komorowie, którego spółka jest głównym udziałowcem - zrealizuje kontrakt na stworzenie ortofotomapy części Afryki Północnej.

Jego wartość to 0,5 mln USD. Spółka ma dostarczyć zdjęcia obszaru 20 tys. km2 Afryki Północnej i przetworzyć je do poziomu tzw. ortofotomapy. Umowa obowiązywać będzie do końca 2005 r., z możliwością przedłużenia do końca czerwca 2006 r. Afrykański kontrakt to jeden z pierwszych projektów GIS realizowanych przez SCOR. Techmex wciąż nie potwierdził oficjalnie zawarcia umowy o wartości kilku milionów złotych na dostawę cyfrowych map polski dla Polskiej Telefonii Cyfrowej.


TOP 200