Techmex - nowe kontrakty GIS

Spółce powoli zaczynają zwracać się nakłady na działalność w obszarze GIS. Na mocy porozumienia z Computerlandem, Techmex zrealizuje kontrakt dotyczący kontroli powierzchni gospodarstw rolnych na terenie województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego. Wartość umowy to 20 mln zł.

Techmex - nowe kontrakty GIS
Ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przetarg (warty 23,6 mln zł) wygrał Computerland startujący w partnerstwie z kilkoma spółkami - KPG, Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego, Geomap i Geomar (z grupy CL). Computerland porozumiał się natomiast ze spółką z Bielska Białej i większą część kontraktu zrealizuje... konsorcjum Techmeksu. Oficjalnie umowa została zawarta ze względu na ograniczony czas realizacji zlecenia i konieczność pozyskania przez CL wsparcia doświadczonego partnera z dużym potencjałem w zakresie realizacji projektów GIS.

W ramach umowy Techmex skontroluje wskazane gospodarstwa objęte programem dopłat z funduszy unijnych. Usługa będzie realizowana dwiema metodami. Techmex po części wykorzysta na jej potrzeby zdjęcia satelitarne. Główna część kontraktu obejmie kontrolę gospodarstw na miejscu. Zajmie się tym zespół specjalistów wyposażonych w urządzenia GPS marki Symbol, współpracujące z autorskim oprogramowaniem Techmeksu - Mobilny Kontroler. Na podstawie kontraktu zawartego z ARiMR na początku sierpnia br. taki sam projekt Techmex realizuje w województwach: pomorskim i zachodniopo-morskim. Jego wartość to 9 mln zł.

W tym roku ARiMR prawdopodobnie nie będzie już ogłaszać żadnych nowych przetargów w zakresie GIS. Techmex spodziewa się jednak zawrzeć w tym roku kolejne umowy na tego typu usługi z innymi klientami z sektora publicznego. Spółka na razie nie podaje bliższych szczegółów. - Będą to kontrakty o nieco mniejszej wartości, ale w większym stopniu wykorzystujące obrazy satelitarne - twierdzą przedstawiciele Techmeksu. Według nieoficjalnych informacji firma kończy także realizacje umowy zawartej z PTC na dostawy cyfrowych obrazów terenu w 40 miastach Polski. Oficjalnie operator sieci Era nie potwierdził zawarcia takiego kontraktu.

W bieżącym roku Techmex ma już zapewnione przychody z usług GIS na poziomie 30 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200