Techmex: nieco słabiej ale na plusie

W porównaniu do roku 2000 zeszłoroczne przychody spółki w wysokości 565 mln zł były mniejsze jedynie o 10%. Pięciokrotnie zmniejszył się jednak zysk Techmexu, który wyniósł 1,26 mln zł.

Techmex SA zamknął czwarty kwartał 2001 roku przychodami ze sprzedaży w wysokości 204,3 mln zł i zyskiem netto w kwocie 482 tys. zł. W 2000 roku było to odpowiednio 223 mln zł i 787 tys. zł.

Podsumowanie ubiegłorocznych wyników działalności spółki oznacza w przypadku Techmexu spadek zarówno przychodów, jak i zysku. Przychody netto ze sprzedaży za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 zamknęły się sumą 565,9 mln zł, w roku 2000 były o 12% wyższe – wyniosły wówczas 634,7 mln zł. Zysk netto spółki był w minionym roku ponad pięciokrotnie niższy w porównaniu do roku 2000 (1,26 mln zł w 2001 r.; 7,1 mln zł w 2000 r.).

Zobacz również: