Targi obronności

Systemy informowania, ostrzegania i nadzoru granic, systemy łączności oraz przesyłania danych, symulatory i trenażery oraz komputerowe wspomaganie procesów projektowania i produkcji stanowiły główne obszary, w których zaprezentowano technikę komputerową na III Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Systemy informowania, ostrzegania i nadzoru granic, systemy łączności oraz przesyłania danych, symulatory i trenażery oraz komputerowe wspomaganie procesów projektowania i produkcji stanowiły główne obszary, w których zaprezentowano technikę komputerową na III Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Zastosowania komputerów dla celów wojskowych można było obejrzeć m.in. w stoisku warszawskiej firmy ATM oraz , oferującej systemy CAD i zarządzania dokumentacją oraz dokumentami PDM (Product Data Management) i DDM (Document Data Management).

Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku, oddział w Gdyni, przedstawiło po raz pierwszy system nadzoru polskiego wybrzeża połączony z systemem informacji o wykrytych zagrożeniach. Kilkustanowiskowa dowolnie rozbudowywana konsola operatorska służy do zbierania informacji oraz kontroli położenia i ruchu obiektów, na podstawie danych przekazywanych ze stałych lub ruchomych punktów informacyjnych. Takie dane, szyfrowo transmitowane najczęściej drogą radiową, ale również przez urządzenia łączności przewodowej i satelitarnej, są następnie graficznie przedstawiane na mapach i stanowią zmienne pliki systemu.

System pracuje na komputerach Silicon Graphics INDY., Symulatory i kabiny treningowe (trenażery), umożliwiają tańsze i bezpieczne szkolenie pilotów, załóg czołgów, operatorów pocisków kierowanych oraz innych specjalności wojskowych, a także cywilnych (kolejarze).

Na kieleckich targach, jedyny w Polsce producent symulatorów i urządzeń treningowych, firma Aerospace Industries Ltd. zaprezentowała trenażer samolotu PZL-130 "Orlik". Podstawą obrazowania terenu są mapy cyfrowe, obejmujące duże obszary (ok. 100 x 100 km) wokół kilku wojskowych lotnisk polskich. Zastosowanie komputerów ONYX Silicon Graphics pozwala na stworzenie całkowitego optycznego złudzenia prawdziwego (wraz z manewrami) lotu. Symulatory samolotów PZL-130 "Orlik", TS-11 "Iskra" wyposażone są w trójkanałowe układy wizualizacji, hydrauliczne układy symulacji sił na organach sterowania oraz nowoczesne układy generacji dźwięku.

Oprogramowanie symulatorów i narzędzia do jego tworzenia oferowała firma KOLT z Warszawy. Budowane przez firmę systemy i narzędzia do tworzenia interaktywnych systemów modelowania w czasie rzeczywistym, używanych w symulatorach różnego typu, oparte są na rodzinie komputerów Silicon Graphics. Oprogramowanie umożliwia budowę komputerowego modelu terenu oraz modelowania przestrzennego obiektów ruchomych i nieruchomych z uwzględnieniem m.in. parametrów takich jak rodzaj użytego materiału, cieniowanie, pora dnia, warunki pogodowe itp. Tworzona hierachiczna baza danych, zoptymalizowana do pracy w czasie rzeczywistym, zapisywana jest w formacie OpenFlight v14, uznanym na świecie za standard przemysłowy.

Alcatel zaprezentował system łączności i przesyłania danych umożliwiający bezpieczną transmisję drogą radiową cyfrowo przetworzonego dźwięku i danych komputerowych z szybkością do 9,6 kbit/s z korekcją błędów. Radiostacje taktyczne serii SEm pracują w zakresie 30-108 MHz i wykorzystują skokową zmianę częstotliwości, wybieranych ze zbioru 3120 dostępnych w systemie fal radiowych.

Ericsson przedstawił informacje o systemie łączności RL402A, produkowanym w Polsce we współpracy z gdańskimi zakładami UNIMOR. Zakłady Elektroniczne WAREL przedstawiły ofertę wykonywanych wg normy jakości ISO 9001 systemów alarmowania, powiadamiania i zdalnego sterowania. Na uwagę zasługiwały również pulpity operatorskie sterujące pracą czterech radiostacji dowolnego typu i głośno mówiące aparaty telefoniczne produkowane przez Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 w Czernicy Wrocławskiej oraz elektroniczne narzędzia pomiarowe współpracujące z komputerowymi systemami kontroli jakości wyrobów, produkcji Fabryki Wyrobów Precezyjnych VIS.


TOP 200