Targi bez handlu

W ciągu pięciu ostatnich dni października odbywały się w Mediolanie Targi Informatyczne SMAU.

W ciągu pięciu ostatnich dni października odbywały się w Mediolanie Targi Informatyczne SMAU. Patronat nad nimi objął Wiceprzewodniczący Komisji Wspólnoty Europejskiej Filippo Maria Pandolfi, który podczas uroczystości otwarcia powiedział: "Targi SMAU są dowodem zaufania i optymizmu, jakie wykazali biorący w nich udział ludzie, decydujący się na wprowadzenie innowacyjnych strategii w tak delikatnym momencie obniżonych inwestycji przemysłowych." Słowa te dokładnie wyrażały nadzieje organizatorów. Jednak, zdaniem obserwatorów, nadzieje te nie zostały spełnione. Sukces targów komputerowych opiera się na jednej zasadzie, której nie wolno łamać: podczas targów musi być wprowadzony na rynek nowy, atrakcyjny produkt. W Mediolanie takiego produktu nie było. Co gorsze, targi były codziennie otwarte dla każdego. Na 163 tys. matrów kwadratowych codziennie przewijały się gromady uczniów i studentów, szukających nowych zabawek informatycznych i gadżetów. Biznesmeni nie mieli wyznaczonych dni ani miejsca spotkań. Targi stały się więc wyłącznie wystawą popularnych urządzeń konsumenckich, nie zakończoną żadnymi poważnymi kontraktami. Skończyło się na tym, że ponad 7 tys. osób wzięło udział w 14 konferencjach, a współczesna informatyka uzyskała dobrą reklamę w dobrej oprawie.

Mizerne zainteresowanie producentów wzbudziły również Targi SIMO, organizowane w Madrycie pod koniec listopada br. Wielkie firmy jak IBM, Olivetti, Compaq i Groupe Bull zdecydowały się w ogóle nie brać w nich udziału. Zdaniem Alberto Petit, prezesa hiszpańskiej organizacji informatycznej SIMO, obecny rok przyniósł największe rozczarowanie od czasu powstania tej organizacji w 1965 roku. Targi madryckie służyły informacji i nauce, ale nie wymianie handlowej. Cały pawilon poświęcono nowym technologiom multimedialnym, opartym na środowisku Windows. W trakcie targów odbyła się też międzynarodowa konferencja, pod nazwą XII Międzynarodowe Spotkanie na temat Systemów Informatycznych (CII 92), podczas której 100 mówców przedstawiło nowe osiągnięcia w zakresie wideotekstów, sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości (virtual reality).


TOP 200