Targi CeBIT w 2013 roku pod znakiem "shareconomy"

"Shareconomy" ma być przewodnim motywem targów CeBIT 2013. To hasło oznacza dzielenie się wiedzą, wspólne korzystanie z zasobów intelektualnych i wymianę doświadczeń jako nową formę współpracy.

Wybór "shareconomy" na główny temat targów CeBIT 2013 poprzedziły dyskusje i procedura wielostopniowego wyboru, w której udział wzięli członkowie zarządów światowych liderów branży ICT i menedżerowie przedsiębiorstw będących głównymi odbiorcami tego typu rozwiązań. Uwzględniono również wyniki analiz trendów rynkowych przygotowanych przez znane instytuty badawcze.

Polska jest partnerem strategicznym przyszłorocznych targów w Hanowerze.


TOP 200