Tańszy Internet w UE

Unia Europejska liberalizuje Prawo telekomunikacyjne, dotyczące końcowych łączy dostępowych.

Ministrowie przemysłu państw Unii Europejskiej przegłosowali ustawę, która ma ostatecznie i w pełni zliberalizować lokalne rynki telefoniczne. Umożliwi to zaoferowanie przede wszystkim małym i średnim firmom tańszego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jak twierdzą analitycy, ustawa raczej nie zrewolucjonizuje rynku konsumenckiego. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Uregulowana kwestia dotyczyła tzw. ostatniej mili, czyli końcowych łączy telefonicznych doprowadzanych bezpośrednio do domów i biur. Dotychczas w większości krajów członkowskich pozostawały one w monopolistycznej (kosztownej) wyłączności lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.

Zobacz również:

"To historyczna decyzja. Dopełnia ona liberalizacji rynków telekomunikacyjnych w Europie" - stwierdził komisarz Erkki Liikanen. Simon Hampton, szef AOL Europe, natomiast powiedział: "Spowoduje to prawdziwą konkurencję na europejskim rynku telekomunikacyjnym. W Stanach Zjednoczonych właśnie taka liberalizacja spowodowała rozwój setek małych firm-dostawców, a tym samym rozwój Internetu i całego e-biznesu. Podobnie będzie teraz w Europie".

Więcej informacji: europa.eu.int


TOP 200