Tańsza telekomunikacja

Przedsiębiorcy mogą skorzystać na olbrzymiej konkurencji między operatorami telekomunikacyjnymi. Dzięki różnym zabiegom można zredukować koszt usług telekomunikacyjnych w firmie nawet o kilkadziesiąt procent.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać na olbrzymiej konkurencji między operatorami telekomunikacyjnymi. Dzięki różnym zabiegom można zredukować koszt usług telekomunikacyjnych w firmie nawet o kilkadziesiąt procent.

"Jak to w ogóle możliwe? To najczęstsze pytanie, jakie moi handlowcy słyszą z ust potencjalnych klientów biznesowych, gdy proponują im skorzystanie z naszych usług, istotnie tańszych od oferty Telekomunikacji Polskiej" - mówi Piotr Wiśniewski, prezes firmy TelePolska, alternatywnego operatora telekomunikacyjnego. Pomimo prawie całkowitej liberalizacji naszego rynku telekomunikacyjnego i powstania operatorów alternatywnych, do świadomości wielu menedżerów jeszcze nie dotarło, że wykorzystanie tego nowego bogactwa oferty rynkowej może przynieść ich firmom spore oszczędności.

Dawniej wszystko było proste - praktycznie cały rynek obsługiwała Telekomunikacja Polska, zaś trzech działających operatorów telefonii komórkowej miało nieskomplikowane cenniki, w których nie pozostawiono zbyt dużego pola manewru. Chociaż dzisiaj sytuacja jest diametralnie inna, wiele firm, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, nie jest świadomych, jak wiele da się zaoszczędzić niewielkim wysiłkiem. Powszechny brak wydzielonych budżetów na telekomunikację i traktowanie wydatków na telefony jako koszty stałe działalności biznesowej sprawiają, że stosunkowo rzadko podejmuje się wysiłki, aby obniżyć wydatki.

Uwarunkowania lokalne

Ile można oszczędzić? Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Kluczowy jest tzw. profil telekomunikacyjny, czyli struktura wykorzystania usług telekomunikacyjnych. Istotne są proporcje między odmiennie taryfikowanymi rozmowami lokalnymi, międzymiastowymi, międzynarodowymi i połączeniami wykonywanymi na telefony komórkowe. Takie informacje znajdują się w billingach.

Wybór operatora, jeśli jest w ogóle możliwy, decyduje o finansowych warunkach korzystania z lokalnych połączeń telefonicznych. W przypadku połączeń długodystansowych, a więc międzymiastowych i międzynarodowych, jest już inaczej. W efekcie liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego klient ma możliwość prawdziwego wyboru i to niezależnie od miejsca, w którym prowadzi działalność - medium dostępu do tych usług jest bowiem sieć telefonii stacjonarnej.

W Polsce obecnie jest aktywnych ok. 50 operatorów alternatywnych, z czego na rynku liczy się kilkunastu. Dostęp do nich można uzyskać poprzez prefiks albo numer dostępowy (ten ostatni wariant ma tę wadę, że do ceny połączenia długodystansowego jest doliczana opłata za połączenie lokalne). Korzystanie z prefiksu wymaga natomiast zawarcia umowy z operatorem. Potencjalne oszczędności przeciętnie wynoszą ok. 20%, ale czasem mogą osiągać 30, 40 i więcej procent.

Możliwość uzyskania oszczędności wynika oczywiście z nieoptymalnych warunków współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Potencjalne oszczędności może przynieść płacenie mniej za usługę, która mogłaby być kupiona u innego operatora bądź nawet u tego samego, ale na odrębnych warunkach: czy to w ramach innego planu taryfowego, czy po prostu w wyniku skutecznych negocjacji handlowych poprzedzonych ostrzeżeniem o możliwości zmiany operatora.

Wybór operatora

Prawdziwi operatorzy długodystansowi mają własną sieć telekomunikacyjną. Jest ich jednak stosunkowo niewielu. Znacznie więcej jest dilerów lub resellerów, czyli firm, które negocjując ceny hurtowe z rzeczywistymi operatorami, doliczają marżę i pod swoim logo starają się docierać z usługami do klientów. "Pomysł na nasz biznes wziął się z prostej obserwacji. Niby z jednej strony działają alternatywni operatorzy, ale tak naprawdę wciąż zbyt mało z nich dociera do klienta, zwłaszcza z sektora małych i średnich firm" - mówi Jakub Bańkowski, prezes firmy Neotel Communications, która pod własnym szyldem świadczy usługi prefiksowe kupione od innych operatorów długodystansowych (atutem firmy jest sieć ok. 600 agentów rozsianych po całej Polsce).


TOP 200