Taniej drukować i faksować

Hewlett-Packard opracował nową usługę FirstView do oceny i minimalizacji kosztów drukowania w dużych firmach.

Hewlett-Packard opracował nową usługę FirstView do oceny i minimalizacji kosztów drukowania w dużych firmach.

Jak twierdzą przedstawiciele Hewlett-Packarda, FirstView pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji nawet o 40%. Sprawdzono to podczas testów przeprowadzonych w 4 amerykańskich firmach z listy Fortune 100, a także w redakcji tygodnika Infoworld. Niestety, usługi FirstView nie są jeszcze dostępne w Polsce, a przedstawiciele Hewlett-Packard Polska nie są w stanie powiedzieć, kiedy ewentualnie będą oferowane. Czy oznacza to, że polskie firmy i przedsiębiorstwa są mniej zainteresowane obniżaniem kosztów eksploatacji systemów drukowania, kopiowania, faksowania i skanowania niż korporacje amerykańskie?

Wydaje się, że największym problemem jest brak informacji o kosztach i przekonania, iż względnie droga usługa może przynieść wymierne korzyści. Cena FirstView wynosi w USA ok. 40-80 tys. USD, zależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa i wybranego przez użytkownika zakresu analizy. Do tego dochodzą dodatkowe koszty modernizacji systemów - sprzętu i oprogramowania, jeśli tylko użytkownik zdecyduje się na wprowadzenie zaleconych zmian.

FirstView wykorzystuje oryginalną metodę analizy środowiska związanego z drukowaniem dokumentów. Oferuje ona właściwy zestaw zaleceń dotyczących modernizacji systemu w celu istotnego obniżenia kosztów utrzymania oraz umożliwia stopniową modyfikację wyposażenia w sprzęt i organizacji obiegu dokumentów zgodnie z decyzjami użytkownika.

FirstView oferują firmy VAR współpracujące z Hewlett-Packard, które zbierają dane, instalując opracowany przez tę firmę sprzęt pomiarowy i oprogramowanie, prowadząc wywiady z użytkownikami oraz przygotowując raport na temat możliwych oszczędności i szczegółowych sposobów ich uzyskania. Raport powstaje na podstawie wyników analizy danych wykonywanej przez specjalne oprogramowanie HP. Warto podkreślić, że wyniki analizy nie preferują sprzętu lub systemów Hewlett-Packarda. Firmy realizujące usługę nie otrzymują rabatów lub upustów cenowych za rekomendację w raporcie zakupu produktów HP, a do analizy możliwych oszczędności wykorzystują ogólne katalogi sprzętu i oprogramowania dostępnego na rynku.


TOP 200