Tanie przesyłanie

Internet coraz powszechniej będzie wykorzystywany do przesyłania faksów.

Internet coraz powszechniej będzie wykorzystywany do przesyłania faksów.

Na świecie każdego roku transmitowanych jest ponad 360 mld stron faksów. W ciągu ostatnich 10 lat rozwijały się technologie wiążące komputery z tradycyjną telefonią. W powszechnym użytku znalazły sie programy faksowe i serwery faksowe działające w sieciach lokalnych.

Pojawiło się określenie IP fax, używane do opisania każdego systemu, który wykonuje podobne operacje jak tradycyjny faks, ale do przesyłania faksów wykorzystuje w pewnym momencie Internet.

Obecnie rozwijanych jest wiele różnych technologii IP fax, w tym wyposażone w interfejs sieciowy maszyny faksowe lub nowe protokoły transmisji.

Nowe protokoły

Internet Engineering Task Force (IETF), podstawowe ciało standaryzacyjne w Internecie, wspólnie z Międzynarodową Unią Telekomunikacyjną (ITU) przystąpiły na początku tego roku do opracowania standardów zapewniających zgodność rozwiązań IP fax. Można je podzielić na dwie grupy - działające w czasie rzeczywistym (jak tradycyjny faks) i gwarantujące dotarcie faksu z nieznanym opóźnieniem (store-and-forward, czyli przechowaj i prześlij). To ostatnie rozwiązanie jest najbardziej rozpowszechnione. Faksy są przesyłane do serwera, który, oferując różne usługi administracyjne, wysyła później faks dalej (często jako list elektroniczny). Transmisja w czasie rzeczywistym odbywa się zgodnie ze standardem T.30, wykorzystywanym do łączności między urządzeniami faksowymi. Niestety, opóźnienia w transmisji i utrata pakietów, zjawiska typowe w sieciach IP, a zwłaszcza Internecie, znacznie ograniczają możliwości stosowania tego rozwiązania do zamkniętych sieci intranetowych. Przedstawiony przez ITU standard T.38 ma umożliwić ciągłą transmisję faksów w sieciach IP.

Nowe aplikacje

IP fax pozwala na wykorzystanie poczty elektronicznej do przesyłania faksów. Ma to umożliwić odbieranie faksów niezależnie od fizycznej lokalizacji - wystarczy podanie adresu internetowego faksu. IP fax może także oferować usługi dodatkowe, takie jak rozsyłanie masowe faksów czy wysyłkę faksu na życzenie - także na żądanie wysłane np. z poziomu strony WWW z firmowego serwisu.


TOP 200