Tania sieć korporacyjna

Dystrybucja i interakcja

Powszechna dostępność darmowych przeglądarek dla wszystkich platform umożliwia użytkownikom bezproblemowy dostęp do serwera WWW . Dzięki temu możliwa jest realizacja idei biura bez papieru. Zdecydowana większość informacji, kopiowanych dotąd na ksero i rozpowszechnianych wśród pracowników, może być bezpośrednio umieszczana we wspólnej bazie danych, której zawartość publikowana jest na WWW.

Pomysł bazy danych sprzęgniętej z serwerem Web ma kilka istotnych zalet. Przede wszystkim firma może wykupić tylko jedną licencję kliencką na dostęp do bazy danych. Odwoływać się do niej będą jedynie aplikacje współpracujące z serwerem WWW . Standardowym klientem dostępu do bazy danych dla użytkownika pracującego w sieci komputerowej jest zwykła przeglądarka, np. Netscape Navigator. Pracownik firmy wprowadza zapytanie dla bazy danych (np. w formie tekstu do wyszukania) do formularza wyświetlanego przez serwer, serwer odpytuje bazę danych i rezultaty wyświetla na ekranie pytającego, w formie kolejnego dokumentu HTML.

Niedostatek technologii

Intranety są znakomitym rozwiązaniem w przypadku firm, które podłączone są już do Internetu, gdyż wykorzystują już używane oprogramowanie (protokół TCP/IP, serwer i przeglądarki WWW). Te, które dopiero planują takie podłączenie lub wcale nie zamierzają go realizować, stoją przed trudniejszą decyzją - wyborem między kosztownym systemem pracy grupowej, takim jak Lotus Notes, a realizacją własnego intranetu opartegoo na serwerze WWW.

Decyzja jest o tyle trudniejsza, że - jak na razie - niewiele jest rozwiązań, umożliwiających dostęp do serwerów WWW za pośrednictwem innych protokołów niż TCP/IP. Brakuje też samych serwerów WWW pracujących np. w środowisku IPX. Zauważalny jest też niedostatek narzędzi ułatwiających sprawowanie kontroli nad serwerami Web szczególnie wtedy, gdy zawierają one dużą liczbę dokumentów. Dlatego ich integracja z serwerami baz danych pozostawia wiele do życzenia. Administratorzy zmuszeni są sami tworzyć aplikacje pełniące rolę interfejsu między serwerami.

Być na fali

Najważniejsze, przy wdrażaniu rozwiązania intranetowego, jest właściwe zdefiniowanie wymagań firmy, co do systemu obiegu informacji. Intranet budowany na bazie WWW, choć jest tani, nie oferuje jak dotąd mechanizmów umożliwiających np. definiowanie procesu obiegu dokumentów. Choć kroki takie podejmowane są przez niektóre firmy (alians Netscape Communications z Collabra czy też zapowiadana nowa wersja Internet Explorera Microsoftu), to na razie nie wiadomo dokładnie, jak mechanizmy takie mają pracować w oparciu o WWW . Do rozwiązań takich lepiej nadają się kompleksowe, komercyjne rozwiązania, które już od dawna dostępne są na rynku.

Z drugiej strony, nie ma sensu ich stosować, jeżeli chodzi tylko o prostą dystrybucję informacji wśród pracowników firmy, zapewnienie podstawowej interakcji i odpowiadanie na ich zapytania do bazy danych. Tu tanie rozwiązania webowe sprawdzają się znakomicie.

Należy jednak ostrożnie dobierać produkty, które będą pracować w sieci intranet. Coraz więcej producentów oferuje sprzedawane dotąd rozwiązania internetowe jako produkty dla intranetu. Choć praktycznie nie ma między nimi żadnej różnicy, klienci chętniej kupują pakiet ze słowem "intranet" w nazwie. Nie należy się tym sugerować i zawsze wybierać rozwiązania najlepsze, bez względu na to czy przeznaczone są dla intranetu czy Internetu. W samym Internecie dostępnych jest także wiele programów shareware'owych nie odbiegających znacznie jakością od rozwiązań komercyjnych.


TOP 200