Tania przeglądarka dla biur projektowych

Firma Bentley wprowadziła na rynek przeglądarkę plików projektowych o formatach MicroStation i AutoCAD.

Firma Bentley wprowadziła na rynek przeglądarkę plików projektowych o formatach MicroStation i AutoCAD.

Bentley Systems oferuje przeglądarkę danych projektowych MicroStation PowerScope. Program jest przeznaczony dla biur projektowych i pozwala na szybkie przeglądanie projektów oraz analizę danych projektowych zapisanych w formacie DGN. PowerScope umożliwia drukowanie oraz dostęp do danych w projektach geoinżynieryjnych, budowlanych, maszynowych i mechanicznych.

Aplikacja zawiera interfejs użytkownika zgodny z Microsoft Office i obsługuje dokumentacje techniczne oraz narzędzia do zarządzania pracą, oferowane przez firmę Bentley. Przeglądarka zapewnia wyświetlanie obrazów 2- i 3-wymiarowych, plików w formacie AutoCAD .DXF i .DWG (do wersji 13) oraz pozwala na jednoczesne przeglądanie złożonych plików wektorowych, binarnych i rastrowych.

PowerScope wykorzystuje aplikacje AccuDraw i SmartLine do kontroli i zaznaczania zmian naniesionych w projektach oraz język MicroStation BASIC do tworzenia makr umożliwiających automatyzację często używanych sekwencji poleceń. Interfejs programu może być dostosowany do potrzeb użytkownika dzięki dostępności narzędzi do tworzenia lub modyfikacji menu, okien i pasków narzędziowych. PowerScope jest serwerem automatyzacji OLE, a programy o formacie MicroStation BASIC mogą być przekształcane do formatu Visual Basic 4. Zgodność z technologią OLE2 umożliwia oglądanie obiektów tworzonych przez inne 32-bitowe aplikacje Windows, jak Word lub Excel, oraz dokonywanie bieżących uaktualnień dokumentów przy wprowadzaniu zmian w projekcie źródłowym.

Zalecana minimalna konfiguracja do uruchomienia MicroStation PowerScope to komputer PC z procesorem 80486DX lub Pentium, 24 MB RAM oraz system Windows NT, Windows 95 lub Windows 3.11. Przy typowej instalacji program zajmuje ok. 15 MB pamięci dyskowej.

<hr size=1 noshade>Przeglądarka MicroStation PowerScope

Producent: Bentley Systems Inc.

Przedstawicielstwo: Bentley Systems Polska, 03-968 Warszawa, ul. Saska 9A, tel. (+22) 616 16 04, fax (+22) 616 16 20

http://www.bentley.com.pl

Cena: 325 USD


TOP 200