Tandem w Singapurze

Po 10 latach Tandem przenosi swoją siedzibę z Kalifornii do Singapuru.

Po 10 latach Tandem przenosi swoją siedzibę z Kalifornii do Singapuru.

Firma specjalizuje się w produkcji systemów komputerowych odpornych na awarie (fault-tolerant), mających zastosowanie w środowiskach, wymagających niezawodnego działania systemu, np. w wojsku lub w bankach. Singapur staje się coraz znaczniejszym ośrodkiem bankowym, mającym rosnące znaczenie w obrotach Tandemu. Ponadto firma wierzy w dywersyfikację i podpisała właśnie porozumienie z Northern Telecom na opracowanie i dystrybucję systemów telekomunikacyjnych, tej samej własności, co komputery Tandema - będą one "inteligentne", czyli zdolne do samokorekty. Tandem zdecydował się prowadzić badania nad tymi systemami raczej w Singapurze niż w Ameryce.


TOP 200