Tam gdzie kumkały żaby

Strategia Grupy Lotos zakłada realizację wartego 3,2 mld zł programu inwestycyjnego gdańskiej rafinerii, rozwój wydobycia oraz sieci stacji paliw. Do 2010 r. spółka planuje powiększyć sieci stacji do 500 oraz zwiększyć do 12% udział w krajowym rynku detalicznym paliw.

Strategia Grupy Lotos zakłada realizację wartego 3,2 mld zł programu inwestycyjnego gdańskiej rafinerii, rozwój wydobycia oraz sieci stacji paliw. Do 2010 r. spółka planuje powiększyć sieci stacji do 500 oraz zwiększyć do 12% udział w krajowym rynku detalicznym paliw.

Tam gdzie kumkały żaby
Pośród dziesięciu największych w Polsce firm pod względem przychodów ze sprzedaży jest Grupa Lotos SA, koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów naftowych. Grupa kapitałowa składa się z rafinerii w Gdańsku, spółki

Zobacz również:

  • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
  • Niedobór chipów potrwa do 2024 r. - przewiduje Intel
  • Nowa prezes Equinix

poszukiwawczo-wydobywczej Petrobaltic, trzech rafinerii południowych oraz 15 spółek-córek. Zatrudnia ponad 5 tys. osób. Miniony rok finansowo był najlepszy w historii drugiej co do wielkości polskiej firmy naftowej. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 932 mln zł (572 mln zł w 2004 r.). W tym zawarty jest zysk księgowy, wynikający z przeszacowania wartości kupionych trzech rafinerii z południa kraju oraz spółki wydobywczej Petrobaltic. Po odliczeniu zysków księgowych pozostaje 640 mln zł. Spółka zrealizowała swoje prognozy, jednak analitycy - podobnie jak w przypadku Orlenu - oczekiwali nieco lepszych wyników. Należąca do Grupy rafineria w Gdańsku przerabia 6 mln ton ropy naftowej rocznie. Grupa przygotowuje się do realizacji jednego z największych programów inwestycyjnych tej dekady w Polsce, o wartości 5,3 mld zł. Z tego 3,2 mld pochłonie Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT), realizowany właśnie w gdańskiej rafinerii. W kwietniu 2007 rozpocznie się budowa kompleksu trzech instalacji, które sprawią, ze rafineria w Gdańsku stanie się jedną z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych w Europie. Podpisano umowę z Shell Global Solutions International na usługi inżynierskie oraz doradztwo techniczne podczas realizacji PKRT.

W latach 2005 - 2009 w rafinerii w Gdańsku zbudowana zostanie instalacja utylizacji ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej (IGCC), instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego (SDA) oraz łagodnego hydrokrakingu (MHC). SDA to instalacja do odzysku ciężkiego oleju z pozostałości próżniowej. Produktem końcowym będą komponenty benzyn, oleju napędowego i niskosiarkowego oleju opałowego. Instalacja MHC stanie się głównym generatorem zysku całego kompleksu.

Gdańska rafineria wybudowana została w latach 70. na podmokłych terenach, których poziom trzeba było podnieść o 1,5 metra. W materiałach o historii firmy Grupa Lotos wspomina, że był to teren, gdzie kumkały żaby.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200