Talex: kontrakt z Krajowym Urzędem Pracy

Spółka dostarczy rozwiązania informatyczne dla Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie. Wartość zawartej między stronami umowy wynosi 361 tys. zł netto.

Spółka dostarczy rozwiązania informatyczne dla Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie. Wartość zawartej między stronami umowy wynosi 361 tys. zł netto.

Zobacz również:


×